*Nettavisen* Økonomi.

Færre ledige - flere langtidssøkende

Flere vil få jobb i år og neste år, samtidig som andelen langtidsarbeidssøkere øker.

De gode tidene i norsk økonomi påvirker arbeidsmarkedet i positiv retning. Det er forventet en nedgang i arbeidsledigheten i år og neste år, fremgår det av en fersk rapport fra Aetat.

Aetat forventer et gjennomsnittlig ledighetsnivå på 3,5 % i år, og en ytterligere nedgang i 2006 til 3,1 % ledighet. Dette tilsvarer en nedgang på 10.000 ledige.

- Nedgangen i arbeidsledigheten er sterkest for de som har vært ledige over et kortere tidsrom, uttaler analysedirektør i Aetat, Stein Langeland til TV 2 Nettavisen.

Det forventes en noe lavere vekst i norsk økonomi i 2006, men at et høyt nivå på investeringer i oljesektoren vil bidra til å holde aktiviteten i norsk økonomi, samt sysselsettingen høy også i 2006.

Samtidig som antallet helt arbeidsledige synker, øker andelen personer som har vært langtidssøkende.

Langtidssøkende er personer som har vært arbeidssøkende over 26 uker. Det har vært en jevn økning i langtidssøkende siden 2002, hvor andelen lå på 46 %. I 2004 hadde andelen økt til 54 % som har søkt arbeid i lengre tid.

Langtidssøkende kan være delvis sysselsatt eller i arbeidsmarkedstiltak mens de søker mer arbeid. I denne gruppen finner vi også personer som i perioder tar kortvarige jobber, men som vender tilbake igjen som arbeidsledige, sier Langeland.

Dette viser blant annet at grupper med svak kompetanse og lav utdanning fortsatt sliter med å få fotfeste i arbeidslivet. Vi finner også en del eldre i denne gruppen.

Annonsebilag