Færre syke med IA-avtale

Hver fjerde private bedrift med avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) har nedgang i sykefraværet.

Det viser en undersøkelse som MMI Univero har gjort for Arbeidsmiljøsenteret i mars i år.

Men hver tiende bedrift med IA-avtale har hatt oppgang i sykefraværet, 15 prosent av bedriftene vet ikke om sykefraværet er gått opp eller ned i den tiden de har hatt IA-avtaler, og 50 prosent har uendret fravær, viser undersøkelsen.

Undersøkelsen er foretatt blant et representativt utvalg av bedrifter over hele landet med mer enn 10 ansatte. Det store flertallet av bedriftene i undersøkelsen er bedrifter med mellom 10 og 49 ansatte.

Det er først og fremst de større bedriftene med IA-avtale som har oppnådd nedgang i sykefraværet. Det er også mer vanlig at større bedrifter har IA-avtaler enn små bedrifter, viser undersøkelsen.

Oslo svakest

I det private næringslivet er det 23 prosent av bedriftene som har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv.

Bedriftene i Oslo-området er svakest på IA-avtaler. Her er det bare 14 prosent av bedriftene som har slik avtale, mens bedriftene på resten av Østlandet ligger på toppen med nesten dobbelt så stor andel av IA-avtale. Deretter følger Trønderlag-fylkene, Nord-Norge og Sør- og Vestlandet.

De fleste bedriftene med IA-avtale kom sent med i ordningen. Over halvparten tegnet avtale i løpet av 2003, og mange ventet til inneværende år.

Partene i arbeidslivet inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv høsten 2001, og i begynnelsen av 2002 kom de første bedriftene med. I denne perioden har de fleste norske bedriftene hatt en markert økning i sykefraværet Tallene for bedriftene som har IA-avtaler, bør ses i lys av denne utviklingen, mener man ved Arbeidsmiljøsenteret.

Tar lang tid

– IA-avtalen gir resultater, det er det ingen tvil om, men Næringslivets Hovedorganisasjon er skuffet over at det tar så lang tid å få ned sykefraværet. Avtalen må være forankret i bedriftene for at den skal gi resultater, sier avdelingsdirektør Geir Riise i NHO til bladet Arbeidsmiljø.

Riise sier at private bedrifter er flinkere til å forankre avtalen i bedriftene enn offentlig sektor, selv om det er forholdsvis flere arbeidstakere i offentlig sektor som kommer inn under ordningen en i privat sektor.

Riise mener at arbeidet med IA-avtalen framover først og fremst bør rettes mot de små bedriftene. Her har myndighetene et særlig ansvar og en stor utfordring. De må framstille avtalen slik at småbedriftene oppfatter den som hjelp og støtte i hverdagen og ikke som et utvidet skjemavelde, understreker han.

(NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag