– Vi har snakket med folk som rett og slett har blitt fulgt fra Nav til Frelsesarmeen av Nav-ansatte. Dette viser at det offentlige ikke strekker til, sier daglig leder Tone Fløtten i Fafo til NRK.

Undersøkelsen er gjort i Oslo, Sarpsborg og Drammen i november 2022. Den kartlegger hvem som besøker Frelsesarmeens matutdeling, hva som er de viktigste årsakene til at folk søker mathjelp, og hvordan det oppleves å søke denne typen hjelp.

Mange sliter

– Tallene viser at 41 prosent av matkø-gjestene mottar sosialhjelp, og at 32 prosent mottar uføretrygd, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen , Elin Herikstad.

To tredjedeler av de registrerte gjestene er født i et annet land en Norge. Frelsesarmeen mener at mange sliter med å ha råd til det mest nødvendige med dagens lave nivå på flere støtteordninger.

– Vi ønsker å være et supplement til Nav, men det er ikke meningen at vi skal erstatte Nav. Vi vil gjerne ha et tettere samarbeid og fungere som en brobygger, men Nav må ikke bruke oss som en hvilepute, sier Herikstad.

Press

– Sånn som jeg opplever situasjonen så er det nå et press på både Nav og frivilligheten i Norge. Det vi vet er at både Nav, Frelsesarmeen og andre frivillige har hatt stor pågang de siste månedene. Frivilligheten er et supplement til velferdsordningene våre, ikke en erstatning, sier direktør Hans Kristian Holte i Nav til NRK.

– Rapporten viser blant annet at vi må fortsette å utvikle velferdsstaten slik at vi kan fange opp flere og styrke velferdsstaten på flere områder. Det inkluderer ytelser for de som faller utenfor og ikke har arbeid. Men velferdsstaten er også mye mer enn det, som for eksempel helsetjenester og barnehage, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

(©NTB)