- Sykepleierne har gjort en imponerende innsats under coronakrisa, men det er de ikke alene om. De kunne ikke ha gjort jobben sin uten dyktige medarbeidere og kolleger rundt seg. De har ikke stått alene, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet, til Dagbladets Børsen.

På direkte spørsmål om sykepleierne ikke fortjener mer lønnsøkning enn andre, er hun klar i sin sak.

Les også: Få koronapasienter, men økt arbeidspress på sykehusene: - Mye mer jobb

- Kan ikke betale med gode ord

Nord trekker fram at det er «laget og ikke enkeltpersoner eller enkeltgrupper» som fører til suksess - både i helsevesenet som i samfunnet ellers.

På grunn av koronakrisen ble lønnsoppgjøret, som startet i mars med forhandlinger mellom Fellesfobundet og Norsk Industri, lagt raskt på is.

Mandag starter forhandlingene igjen, og i tråd med frontfagsmodellen vil resultatet fra oppgjøret i privat sektor sette lista for hva helsearbeidere og andre offentlig ansatte kan vente seg.

- Vi kan ikke betale sykepleiere med gode ord, klapping og applaus. Vi har sagt at vi vil forholde oss til frontfaget, men mener det er fullt mulig å prioritere enkeltgrupper innenfor denne ramma, sier Sykepleierforbundets nestleder Silje Naustvik.

Hun mener sykepleierne bør være blant enkeltgruppene som prioriteres og poengterer at man stengte ned samfunnet for å spare menneskeliv. Dermed var man redde for at man ikke vil ha stor nok kapasitet i helsevesenet.

Ingen koronapust i bakken

Sommerferie og kraftig nedgang i tallet på koronapasienter har ikke ført til mindre travle tider på flere norske sykehus. Snarere tvert imot.

- Her er det fullt og mer enn fullt. Og det har det vært en stund, sa hovedtillitsvalgt for sykepleierne på Bærum sykehus, Anne Grete Bjaaland, til NTB tidligere i uka.

Den siste tida har antall koronapasienter på norske sykehus vært svært lavt, og tirsdag var bare fem personer innlagt.

Men det lave antallet betyr imidlertid ikke at situasjonen er normalisert og at arbeidspresset blir mindre.

Les også: Her er reiserådene som gjelder nå - Belgia er rødt, ny vurdering av flere land

Frykten for koronasmitte fører nemlig til mye merarbeid for sykepleierne. Alle pasienter som kommer inn, må behandles som om de er koronasmittet. Det innebærer at sykepleierne må iføre seg fullt verneutstyr og gjennomføre testing før pasientene kan trilles videre inn i systemet.

– Korona gjør situasjonen vanskeligere, og vi må fortsatt sørge for ikke å få smitten inn i huset. Det betyr mye mer jobb, særlig for dem som jobber i akuttmottaket, sa Bjaaland.

Også ved Oslo universitetssykehus har trykket vært jevnt høyt i sommer, ifølge en statusoppdatering ved sykehuset onsdag ettermiddag.

– Arbeidssituasjonen er blitt noe tyngre ved medisinsk klinikk på grunn av smitteverntiltakene i mottak, heter det i rapporten.

Les også: Hvem skal ta regningen for Arbeiderpartiets velferdskutt?