Det er fagforeningen Parat, i fellesskap med ETF (European Transport Workers' Federation), som kommer med anklagene.

De sier at det har kommet interne lekkasjer fra et hemmelig møte i Wizz Airs ledelse 4. april 2020, hvor flyselskapet, ifølge fagforeningen, skal ha brukt diskriminerende kriterier for å avgjøre hvilke piloter som skulle avskjediges.

Wizz Air er et ungarsk flyselskap, og etablerte seg i Norge i fjor høst.

I det hemmelige møtet i april i fjor skal en av topplederne i flyselskapet ha informert basekapteiner om at 250 piloter ville miste jobben innen kort tid, og at de måtte stoppe opplæringen av 150 piloter. Samtidig skal det ha blitt kjent at de må overlevere en liste over ytterligere 100 piloter de ønsker å kvitte seg med.

Nettavisen har tatt kontakt med Wizz Airs pressevakt på e-post (eneste oppgitte kontaktinformasjon), for å høre om anklagene stemmer, men har foreløpig ikke mottatt svar.

Les også: Flyekspert varsler flybilletter til 10 kroner til sommeren

- Lovpålagt plikt

Ifølge Parats pressemelding skal basekapteinene ha fått to kriterier de skulle basere beslutningene på om hvem som skulle få fyken. De skulle, ifølge Parat, starte med «de råtne eplene, det vil si alle som har forårsaket kontinuerlige vanskeligheter, enten det er overdrevent sykefravær, ikke gjennomført grunnleggende opplæring, dårlig ytelse i PPC (Pilot Proficiency Check)».

Det andre kriteriet beslutningene skulle baseres på, var «svake kapteiner». Med dette mener topplederen, ifølge lekkasjen, «du vet, den personen. Vi vet at vi har dem, og nå er tiden inne for å renske opp. Alle som ikke er en del av Wizz-kulturen, ikke sant? Alle som er en pain».

Les også: Luftfartstilsynet: – Wizz Air må følge norsk arbeidsmiljølov

Leder for Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, sier i pressemeldingen at han er rystet over innholdet som kommer frem i lekkasjen, som kom som et lydklipp.

- For en pilot er ikke sykefravær bare en rettighet, men en lovpålagt plikt du har til å si fra dersom du ikke er i stand til å fly trygt, sier Holsether.

Han mener den lekkede lydfilen avdekker sviktende sikkerhet i Wizz Air.

- Det skal være sikkert å fly. Holdningene vi hører i dette lydklippet setter sikkerheten i fare. Piloter som risikerer å miste jobben dersom de sykemelder seg utgjør en fare for seg selv, passasjerene og hele norsk- og internasjonal luftfart, sier Holsether.

Les også: Wizz Air kutter midlertidig i antall flyginger

- Kan gjøre livene enklere

Topplederen i Wizz Air skal i møtet også ha fått fram motivasjonen bak kriteriene. Han skal ha sagt «Vi har en mulighet her til å gjøre de ti neste årene av livene våre enklere. Så vi kommer ut av dette med en styrket arbeidskraft, som har Wizz-kulturen og som er lettere å ha med å gjøre i tiden som kommer».

Samtidig trakk han også fram, ifølge lekkasjen, pilotene flyselskapet har ansatt gjennom bemanningsselskapet CONFAIR. Han avslører at han ser på det som en siste utvei å skulle avskjedige disse, ettersom de er «lettere å håndtere fordi vi kan la dem gå når som helst», og fordi de er «billige for selskapet».

Les også: Wizz Air varsler søksmål etter norske boikotter

Eoin Coates, Head of Aviation i ETF, sier i pressemeldingen at Wizz Air er velkjent for diskriminering, deres motstand mot fagorganisering og dårlig behandling av ansatte.

- I mars 2019 vurderte Romanias Høyesterett at Wizz Air diskriminerte ansatte basert på deres fagforeningsmedlemskap. Denne saken har bevist at Wizz Air ikke står over loven, men likevel har fortsatt å diskriminere ansatte, sier Coates.

Han sier de må bli holdt ansvarlige for dette, og fungere i tråd med både nasjonale lovgivninger og EU-lovgivninger.

En intern melding til ansatte fra april 2021, som også har blitt sendt videre til ETF, avslører at flyselskapet har gjort endringer i praksisen etter å ha mottatt gjentatte klager, og at de har gjort strukturelle endringer i ledelsen.

Parat skriver at selv om dette er en positiv utvikling, skjedde det kun som en konsekvens av at press innad i flyselskapet hadde bygd seg opp.