Av Andreas Randøy, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

Verden er midt i en global klimakrise. Vi har funnet 20 ganger mer fossil energi enn vi kan bruke dersom vi skal nå klimamålet i Parisavtalen, et mål alle verdens land for øyeblikket har forpliktet seg til å nå.

Viktig, men ikke riktig?

Samtidig er petroleumsproduksjon Norges desidert viktigste næring, både av hensyn til inntekter og arbeidsplasser.

Oljeproduksjon i klimakrisa bør være gjenstand for en grundig offentlig debatt, av både moralsk, juridisk og økonomisk karakter. Derfor er det bra at Gunnar Stavrum vil debattere olja i Nettavisen, men synd at han lener seg på energimyter fremfor forskning. Stavrum hevder blant annet at: «kutt i norsk (olje)produksjon ikke vil bety noe som helst for verdens oljeforbruk».

Dette er en påstand som står i strid med all publisert forskning på temaet. Ikke én eneste forskningsrapport har greid å påvise en slik effekt. Og det med god grunn.

Når Norge selger olje og gass til verden, bidrar vi til å senke prisen. Da øker forbruket, og fornybar energi blir mindre attraktivt i forhold. Når infrastruktur skal lages, og energikilder skal velges, virker norsk olje som et bedre alternativ enn fornybart.

Norsk oljestopp hadde vært et solid klimatiltak

Hadde vi sluttet å produsere olje, ville prisen økt og forbruket blitt redusert. Forskningen, både fra inn- og utland, viser at norsk oljestopp ville vært et solid klimatiltak. Forskning i blant annet SSB og International Association for Energy Economics viser at den potensielle klimaeffekten vil være mange ganger større enn alle andre klimatiltak Norge kan gjøre til sammen.

SSB-forskningen slår til og med fast at det vil være kostnadseffektivt å bytte ut noen av Norges klimatiltak med kutt i oljeproduksjon. Effekten som Stavrum viser til, hvor andre land øker sin produksjon tilsvarende vår nedgang, er aldri funnet i noen forskning.

Jeg er selvsagt enig med Stavrum i at Norge må kutte utslipp i Norge, og bidra til kutt ellers i verden. Det er derfor vi må prioritere tog over fly, og skrote planene om nye monsterveier og rullebaner. Men utslippene fra norskprodusert olje og gass er 10 ganger høyere enn alle utslipp i Norge. Noe tilsvarende klimatiltak vil vi aldri finne.

Ut med politisk korrekthet i oljedebatten

Ellers i det norske samfunnet vil jeg mene vi er gode til å basere oss på forskning.

I saker som innvandring, transport og øvrige næringer gjøres det utredninger og konsekvensanalyser som setter rammer for politikken. Men i oljedebatten er det ikke slik. Det kan virke som at oljedebatten blir kvalt av en slags politisk korrekthet.

Er det rett og slett for mange arbeidsplasser, skattekroner og gode venner i næringen på spill for å ha en faktabasert debatt?

Det er legitimt (men egoistisk) å mene at Norge bør fortsette oljeeventyret fordi det vil gjøre oss enda rikere. Å spre energimyter er ikke det.