Det skriver nyhetsmagasinet Minerva i en ny artikkel om Faktisk.no.

For kort tid siden kom nyhetsmagasinet Minerva med avsløringen at nettstedet Faktisk.no har flagget over 100 saker i Facebooks system, mange av dem fra norske nyhetsmedier. Flaggingen kan føre til at spredningen på Facebook blir redusert opp mot 80 prosent.

Blant dem som var rapportert mest av Faktisk.no, var Nettavisen og Dagens Næringsliv.

Les mer om saken her:

Uavhengighet

I en ny artikkel har Minerva gjennomgått finansieringen av samarbeidet mellom Faktisk og Facebook, og sammenlignet praksisen med utenlandske faktasjekknettsteder. Det viser seg at flere enten har trukket seg ut av samarbeidet eller har nektet å sensurere meningsstoff. Fordi det kan gå utover uavhengigheten eller bli sett på som «politisering».

Per 15. mars sto Faktisk.no oppført med 217.155 kroner i inntekter fra nettgiganten så langt i år, skriver Minerva. I tillegg får de en million hver av eierne som er Amedia, Dagbladet, NRK, TV2, Polaris Media og VG.

Hvis utbetalingene fra Facebook skulle fortsette å rulle inn, vil de innen året er omme være den viktigste bidragsyteren til Faktisk.

Vet ikke

Sjefen i Faktisk.no, Kristoffer Egeberg, sier til Minerva at han ikke vet hvordan beløpene blir beregnet, og heller ikke ettergår summene.

– Vi får betalt for såkalte «explanatory articles» som Facebook benytter på sin plattform. Her har det vært ulike modeller i bruk, og vi kjenner ikke til det detaljerte beregningsgrunnlaget Facebook benytter. Det er heller ikke noe vi følger med på eller ettergår, fordi penger ikke er hovedformålet med dette samarbeidet fra vår side. Vi ser de månedlige summene, men det er ikke en inntekt vi har budsjettert med. Vi er helt åpne om den, og oppgir som du vet denne inntekten løpende på vår hjemmeside, sier Kristoffer Egeberg til Minerva.

Får betalt per historie

Det britiske Full Fact opplyser at i deres samarbeid med Facebook får tjenesten betalt per historie de sjekker gjennom Facebooks plattform.

Bekymringen er at dette kunne føre til en motivasjon for å lage flere faktasjekker, heller enn å skrive gode faktasjekker.

Faktisk.no går lengre

Flere faktasjekkere i andre land har lagt seg på en helt annen linje enn Faktisk.no. Mens det norske nettstedet flittig flagger både kommentarartikler, meningsstoff og nyhetsartikler, har utenlandske vært mer nøktern.

Full Fact, den britiske tjenesten, oppgir at de vil kun sjekke bilder, video og artikler som er faktabasert nyhetsjournalistikk. De holder seg unna satire og meningsstoff.

Les også: Slik blir Nettavisen sensurert av Faktisk.no: - Hårreisende

Den mest kjente faktasjekketjenesten i verden bestemte seg i februar å trekke seg fra samarbeidet fra Facebook, etter to år med samarbeid.

Selv om Snopes ikke har vært åpen om hvorfor, har de vært tilbakeholdne med å godta betaling fra Facebook, og opplyste på egne nettsider: «forsikre oss om at vår innsats for å bistå en hvilken som helst plattform er netto positivt for vårt nettsamfunn, vår publikasjon og våre ansatte.» Med andre ord er ikke Snopes like sikre på at faktasjekkersamarbeidet til Facebook er i sum positivt.

Nettavisen henvendte seg til Faktisk.no om nettstedet kan sørge for uavhengighet når de mottar store pengebeløp fra nettgiganten.

– Vi har hele vein vært åpne. Som vi har sagt, kompenseres vi for arbeidet som gjøres ved at Facebook betaler for såkalte ‹explanatory articles» som de benytter på sin plattform. Her har det vært ulike modeller i bruk, hvor vi hverken følgere med på, eller ettergår, det nøyaktig beregningsgrunnlaget Facebook legger til grunn, skriver redaktør Kristoffer Egeberg i en e-post til Nettavisen.

Han forklarer at de plikter å arbeide uavhengig på lik linje med andre redaktørstyrte medier.

– Facebook har ingen føringer eller innvirkning på våre redaksjonelle valg, og det er ingenting med vår redaksjonelle linje som har endret seg etter at vi gikk inn i samarbeidet, understreker Egeberg.