Gå til sidens hovedinnhold

Faktisk.no snur etter sensur-kritikk: – Vi kunne godt latt være

I mars ble det klart at Faktisk.no kan ha kraftig redusert spredningen til flere av Nettavisens saker på Facebook. Nå snur nettstedet og legger om praksisen.

Faktisk.no har vært i hardt vær etter nyhetsmagasinet Minerva avdekket at de har «flagget» en rekke nyhetssaker, kommentarartikler og leserinnlegg publisert av norske medier på Facebook.

Dette kan ha redusert synligheten til blant annet Nettavisens saker. Nettstedet har gjort dette som ledd i et samarbeid med Facebook, hvor de får betalt for å faktasjekke saker på Facebook.

Så langt i år har Faktisk.no mottatt 217.255 kroner fra Facebook for dette arbeidet.

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum reagerte sterkt da saken ble avdekket:

– Det prinsipielle i dette er hårreisende. Dette blir som om de skulle gått inn på Narvesen og revet med seg alle avisene. Det ville ingen akseptert, sa han.

En ansatt i Facebook opplyste til nyhetsmagasinet Minerva at ved å «flagge» innholdet ville synligheten kunne bli redusert med opp mot 80 prosent.

I praksis betyr det at lesere kan gå glipp av innhold de ellers ville fått fra mediene de liker å følge.

– Problematisk

Kort tid etter kritikken dukket opp i mediebildet, var det styremøte i Faktisk.no. Der sitter representanter for de store mediene som eier nettstedet som NRK, VG, Dagbladet, TV2, Polaris Media og Amedia.

På styremøtet 16. april ble den store diskusjonssaken nemlig samarbeidet med Facebook etter det ble lagt frem en evaluering av ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg.

Etter en diskusjon, endte styret med å samle seg rundt en uttalelse. De er fornøyd med deler av samarbeidet, men de erkjenner at det er problematiske sider:

«Som evalueringen avdekker, er det sider ved samarbeidet som er prinsipielt problematisk. Dette knytter seg primært til to forhold: 1. At innhold som er faktasjekket kan bli nedprioritert i nyhetsstrømmen på Facebook og 2. At ved gjentatte brudd kan den generelle distribusjonen til et nettsted reduseres.» skriver styret i uttalelsen.

– Essensen er at styret erkjenner at samarbeidet med Facebook er viktig. Samtidig er det noen problematiske sider det er viktig å adressere. Dette knytter seg først og fremst til at innhold som er faktasjekket kan bli nedprioritert i nyhetsstrømmen i Facebook, og at ved gjentatte brudd kan den generelle distribusjonen til et nettsted rammes. Styret vil få en orientering om redaksjonens arbeid med dette i juni, og en ny gjennomgang av samarbeidet til høsten, sier styreleder i Faktisk, Helje Solberg til Nettavisen Økonomi.

Hun legger til: – Dette er et relativt fersk samarbeid, og det er helt naturlig at det er behov for å gjøre justeringer.

Nå har styret gitt en klar bestilling til redaksjonen om å følge opp de problematiske sidene med «hensiktsmessige tiltak».

Annen tone

Da Nettavisen i mars tok kontakt med sjef i Faktisk.no, Kristoffer Egeberg, rettet han kritikk mot Nettavisen i et innlegg.

– Nettavisen har ikke rettet opp udokumenterte og feilaktige påstander om Faktisk.no. Det er ikke en seriøs avis verdig, skrev Egeberg.

Han kalte nyhetsdekningen til Nettavisen for både «misvisende» og «feilaktig». Stridens kjerne var blant annet en kommentarartikkel Stavrum han hadde skrevet, som Faktisk.no hadde «flagget» på Facebook.

En halvannen måned etterpå, tar Egeberg selvkritikk og skal legge om praksisen.

– Den saken med Gunnar Stavrum kunne vi godt latt være å legge den til i Facebook-systemet, slik det fungerte og fremsto da. Vi kunne godt latt være, sier han til Nettavisen Økonomi.

Han legger til:

– Den var hverken rapportert av flere, eller falsk. Men vi hadde utfyllende informasjon.

Her kan du lese kommentarartikkelen som ble flagget. Stavrum: Den typiske innvandrer er ikke muslim

Dårlig oversettelse

Egeberg forklarer at dette har en sammenheng med oversettelsesproblemer hos Facebook, og at de burde ventet til dette var på plass. (Under ser du at oversettelsene er endret)

– Et stort problem har vært Facebooks manglende evne til å oversette informasjonen om samarbeidet til korrekt norsk. Det ga et helt misvisende bilde av hva dette var for noe. Der vi ønsket å opplyse om at det fantes «Utfyllende informasjon», fikk brukeren meldingen «Rapportert av flere». Ordet «feil» ble konsekvent oversatt til «falsk» osv. For oss som etterspør presisjon, burde vi ikke ha startet med dette før disse feilene var rettet opp i. Det tok altfor lang tid, sier Egeberg.

Faktisk.no-sjefen mener dette kunne gi folk et feil inntrykk av innhold som ble flagget.

– Slik dette systemet fremsto da, kunne dette gi et feil inntrykk av innhold som ble flagget - spesielt når vi la inn våre såkalte faktaartikler - altså innsiktssaker som ikke har noen klar konklusjon, men som er ment å oppklare omstridte påstander, sier han.

For å unngå de problematiske sidene ved Facebook-samarbeidet skal de lage nye retningslinjer.

– Det er sider ved Facebook-samarbeidet som er problematisk. Innhold som kan bli nedprioritert. Hvis det markeres i noen grad som feil kan det føre til lavere generell distribusjon. Det er forhold som styret ser problematisk sider ved, og vi vil ha en klarere nedfelt politikk og retningslinjer for det nå, sier Egeberg.

Les også

Slik blir Nettavisen sensurert av Faktisk.no: – Hårreisende

Skal varsle bedre

Faktisk.no-redaktøren sier de skal bli flinkere med varslingsrutinene, fordi mediehus nok ikke har vært klar over at de er blitt flagget – og fått synligheten mulig redusert.

– Når vi har publisert en faktasjekk har kanskje ikke mediehus som VG eller Nettavisen vært klar over at påstanden vi har sjekket har stått hos dem. I den type saker skal vi være mer bevisste og flinkere til å varsle. Det viktigste er jo at en får anledning til å rette opp feil så fort som mulig, sier han.

De skal også publisere mer utførende informasjon om samarbeidet på egne hjemmesider, og føre en mer kritisk linje til hva de legger inn i verktøyet.

– Vi vil være mer kritiske til hva som egner seg til dette verktøyet og ikke. Det gjelder spesielt våre faktaartikler som ikke konkluderer. Det er en god informasjon, men ikke nødvendigvis artikler som egner seg til dette verktøyet slik det fungerer nå.

Vil fortsette å flagge redaktørstyrte medier

– Så dere vil ikke holde dere helt unna redaktørstyrte medier?

– Nei, vi faktasjekker aktuelle påstander, uavhengig av avsender. Vi er også bundet av å behandle folk likt. Men vi skal være svært nøye med hva hører hjemme hvor i dette systemet, og hva som ikke hører hjemme der. Redaktørstyrte medier har som regel gode rutiner for å korrigere faktafeil. Når vil nå har innført bedre varslingsrutiner, vil de som faktasjekkes raskere kunne rette opp, sier Egeberg.

Det vakte oppsikt hos Faktisk.no da Nettavisen og Minerva publiserte sine saker i mars. Om de nyhetssakene hadde en sammenheng med omleggingen, har ikke styreleder Helje Solberg et klart svar på.

– Tror du justeringene ville kommet uten den kritiske journalistikken?

Det er et hypotetisk spørsmål. Det har hele tiden vært planen at dette samarbeidet skulle evalueres fortløpende. Både redaksjonen og styret har vært opptatt av det, og ikke minst redaksjonen har tatt initiativ til - og vært opptatt av - å gjøre diverse justeringer. De hadde kommet uansett. Men det at det drives kritisk journalistikk knyttet til et samarbeid med en mektig aktør som Facebook – det skulle bare mangle. Det er fint, og det er skjerpende, sier styreleder Helje Solberg til Nettavisen.

Stavrum: – Glad de lytter

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum er glad for at Faktisk.no har lyttet til hans kritikk.

– Jeg synes det er fint at faktisk.no sjekker fakta, og publiserer funnene på sine plattformer. Det jeg reagerte på var når dette ble en del av samarbeidet med Facebook, der Facebook klistret disse vurderingene på våre delinger på Facebook, og Faktisk.no slik sett kunne bidra til å redusere deling av meningsinnhold og annet innhold fra redaktørstyre medier. Jeg mislike det som prinsipielt ble en «over-redaktør-rolle» som i ytterste forstand lignet sensur, og er glad for at faktisk.no nå lytter til kritikken, sier han.

Reklame

Tilbud på treningsutstyret du trenger hjemme

Kommentarer til denne saken