Høyfjellshotellet Storefjell på Golsfjellet åpnet dørene i 1930 under navnet Storefjell Seter Hotell. I dag driver tredje generasjon av brødrene Knut, Hans, Arne og Lars, sammen med fjerde generasjon Andreas Nibstad hotellet.

Nibstad er bekymret etter at forslaget til neste års statsbudsjett ble lagt fram. Store deler av skatteøkningen for bedrifter kommer i form av økt formueskatt og økt arbeidsgiveravgift.

– Om man ser på totalbildet, så forstår man at dette blir nok et skjær i sjøen. Det er så mange faktorer om dagen, som gjør at det er tøft å drive for små- og mellomstore bedrifter.

Nibstad sier at økt skattetrykk i den nåværende situasjonen gjør det utrolig tøft. Med det mener han de høye råvareprisene, rentene, og det han betegner som «isfjellet»: Strømprisen.

– Det er strømprisen som virkelig er den store driveren, det sier kolleger i fjellheimen også. Men skattetrykket blir en faktor som gjør at situasjonen blir enda mer uholdbar.

Torsdag ble forslaget til statsbudsjettet for 2023 lagt fram av Støre-regjeringen. I etterkant sa NHO-sjef Ole Erik Almlid at han var bekymret for konsekvensene statsbudsjettet vil ha for bedriftene.

– Alle må bidra, men å påføre bedrifter og eiere en enorm ekstra skatteregning på 47 milliarder kroner vil få konsekvenser for bedrifter og arbeidsplasser.

Les også: NHO og Virke tordner mot budsjettet: – Norge går dårligere enn det regjeringen tror

Flere vurderer å stenge ned

Nibstad sier videre at det er flere som har diskutert å redusere bedriftenes åpningstider til eksempelvis tre dager i uken.

– Andre vurderer å stenge helt ned, fordi det ikke er forsvarlig å drive. Strømprisen stiger, det blir dyrere for bakeren å produsere brødet. Til slutt ender kostnaden hos sluttbrukeren, og kjøpekraften vil da gå ned.

Hotelldriveren trekker fram at det er rørleggere som nå reiser rundt på hytter og stenger ned for vinteren.

– Det er færre som reiser på hytta, og det vil påvirke det lokale næringslivet og reiselivet generelt, men særlig oss i distriktene.

– Vi må løpe rundt og tette alle hull så skipet ikke går under. Dette isberget av en strømpris kommer til å knekke oss midt oppi dette, sier Nibstad, før han fortsetter:

– De signalene vi har fått fra regjeringen er altfor dårlige.

Les også: Tobarnsfamilie etter statsbudsjettet: – Vi kommer greit ut av det

Etterspør forutsigbarhet

– Hvilke grep hadde du ønsket i stedet?

– Vi etterspør forutsigbarhet. Det blir sluppet noen bomber stadig vekk som er med å jobbe imot oss, så vi går en knalltøff tid i møte. Neste år må vi ha et lønnsoppgjør som blir beintøft. Lønnsomheten vi har i dag er ikke i nærheten til å dekke opp uten å få mer hjelp.

Nibstad legger til at under omstendigheter med renteøkning og oppgang i råvarepriser og lønn til de ansatte, ville de også taklet et økt skattetrykk.

– Men med energikrisen som henger over oss, lurer vi på om det faktisk er mulig. Vi tar en dag om gangen, og prøver å ta grep for å spare strøm.

På høyfjellshotellet Storefjell har de installert flisfyring for å redusere strømbruket mest mulig. I tillegg planlegger de å etterisolere, installere solfangere og panel.

– Vi er i en ekstremsituasjon. Prisen er fire-femdoblet, og om man ser på tallene har strømprisen økt fra å være mellom tre og fire prosent av omsetningen, til å bikke 15 prosent. Det klarer ikke et hotell å bære.

Nibstad sier at dersom det ikke kommer noen bidrag til næringslivet etter skatteøkningen, blir det vanskelig å investere, og være med på det grønne skiftet.

– Jobben nå er å forsøke å holde det flytende. Vi må jo bremse opp investeringer. I verste fall fører det til at vi må ut og selge, dersom noen ønsker å kjøpe, eller se etter en ny driftsmodell å drive etter.