En ny undersøkelse av analysebyrået Urbanet Analyse viser at bompenger kanskje ikke er like «usolidarisk» som Trym Aafløy, leder for Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) i Bergen, uttalte seg til Dagens Næringsliv om sist uke.

Byrået har sett nærmere på hvordan effektene av vei- og kollektivprosjekter over skatteseddelen vil være, slik mange bompengemotstandere ønsker, i stedet for ved bompenger. Tallene viser store konsekvenser, og resultatet er en motsatt fordeling av dagens.

- Kan spare 13.000

Gjennomsnittlig vil hver skattebetaler måtte betale 4.300 kroner mer, et par uten bil vil få en merbelastning på opp imot 9.000 kroner og en familie hvor foreldrene har hver sin bil vil få et skattelette på nesten 13.000 kroner, ifølge DN.

I Oslo vil det fra juni av komme en ny bompengering i bysentrum, i tillegg til de eksisterende bomringene lenger utenfor sentrumkjernen. Til sammen inngår ringene som en del av Oslopakke-forliket Oslo har med Akershus, som det anslås vil gi bompengeinntekter på 4,5 milliarder kroner i året 2019.

- Utregningen viser at de som rammes hardest med dagens bompengeordning vil være de som kommer best ut av det med økt beskatning, på bekostning av dem som klarer seg uten bil, sier Kristine Wika Haraldsen i Urbanet Analyse til Dagens Næringsliv.

- Langt mer urettferdig

Byrået bygger analysen sin på at det er én million skattebetalere i de to fylkene, og omtrent 832.000 bilister.

Mange bompengemotstandere har trukket fram finansiering over skatteseddelen som en mer rettferdig løsning. En modell basert på beskatning er også trukket fram av Transportøkonomisk Institutt, selv om forslaget inneholder en belastningsmodell hvor kjørelengden vektlegges framfor flat skatt.

- Selv om mange oppfatter bompenger som urettferdige, viser denne utregningen at alternativet kan oppfattes som langt mer urettferdig. I tillegg gir den ingen intensiver til å redusere bilbruken, sier Haraldsen.