Får 12,2 millioner i superbonus

Foto: Anette Karlsen (NTB Scanpix)

Jens Stoltenberg tjener mer enn du tror.

15.10.12 21:32

Lønnen til stortingsrepresentanter og statsråder er gode sett i forhold til norsk gjennomsnittslønn på mellom 450.000 og 500.000 kroner (arbeidstaker i heltidsstilling). En stortingsrepresentant tjener i år 750.900 kroner, en statsråd 1.111.200 kroner, mens statsministeren tjener 1.366.700 kroner.

Men det er på pensjonsområdet at de nevnte politikerne virkelig skiller seg ut fra folk flest.

Ytelsesbasert er best
Som mange vet nyter offentlige ansatte godt av en ytelsesbasert pensjonsordning som sikrer en viss prosentandel av sluttlønn i årlig pensjon. Dette i motsetning til i det private der de flest må nøye seg med en minimumsordning innenfor innskuddsbasert pensjon.

Det gir langt lavere pensjon for folk flest, som også må jobbe lengre enn offentlige ansatte for å få full opptjening.

Full pensjon etter seks år i jobb
Det helt unike med stortingspensjoner og statsrådspensjoner er den korte opptjeningstiden. Frem til 01.01.2012 fikk en stortingsrepresentant får du fulle pensjonsrettigheter etter 12 år (tre stortingsperioder á fire år).

Statsråder fikk full opptjening etter kun seks år.

Mest lest på Nettavisen:

Den reelle verdien
Nettavisen NA24 har fått en av landets fremste pensjonseksperter til å se nærmere på verdien av en statsrådspensjon, og nærmere bestemt pensjonsrettighetene til statsminister Jens Stoltenberg.

Agnes Bergo i Pengedoktoren har tallfestet hvor mye pensjon en arbeidsgiver i privat sektor må sette av for å få like mye i pensjon som det Stoltenberg kan se frem til.

Kan gå av med full pensjon når han er 65
Jens Stoltenberg har vært statsminister siden 2005, og har full opptjening etter den gamle pensjonsordningen (en ny lov om pensjon for stortingsrepresentanter trådte i kraft 1. januar 2012). Den gir full alderspensjon etter seks år. Full pensjon utgjør 57 prosent av den årlige godtgjørelsen til statsrådene. Statsrådspensjonen utbetales fra 65 år.

- Dette betyr at når Jens Stoltenberg er 65 år kan han gå av med en pensjon som er 57 prosent av en statsrådslønn resten av livet. Etter dagens satser vil pensjonen hans være 633.384 kroner per år, eller 52.782 kroner per måned, sier Bergo.

Beregningen ser bort fra den tilleggspensjonen Stoltenberg har fra tiden før han ble regjeringssjef.

Tilsvarer pott på 12,2 millioner kroner
- Dersom en privat arbeidsgiver skal gi en arbeidstaker en pensjon på 633.384 kroner hvert år fra 65 år, og pensjonen skal reguleres i henhold itl en statsrådslønn, må arbeidsgiveren avsette totalt 12,2 millioner kroner, sier Bergo.

Foto: Paul Weaver

Reell lønn 1,98 millioner kroner
Bergo har også gjort en beregning som viser hva Stoltenbergs pensjonsopptjening er verdt omregnet til løpende lønn.

- Siden Stoltenberg ble statsminister i 2005, og pensjonsordningen for statsråder og stortingsrepresentanter først ble endret fra og med 2012, kunne han i teorien tjent opp en pensjon på 633.384 kroner fra 65 år etter bare seks års opptjening. Hans reelle lønn i de seks årene ville i så fall vært 1.366.700 (statsministerlønn) + årlig avsetning til pensjon (12,2 milliioner kroner / 6 år) = totalt 3,4 millioner kroner i samlet lønn og pensjonsavsetning. Etter den gamle opptjeningsordningen er da reell årslønn 3,4 millioner kroner, sier Bergo.

Statsministeren har imidlertid langt flere år i arbeid.

Når vi tar hensyn til Stoltenbergs reelle tjenestetid blir regnestykket et annet.

- Jens Stoltenberg ble valgt inn på Stortinget i 1993. Hvis vi forutsetter at han trekker seg dersom han taper valget til neste år, vil han ha 20 års opptjening i pensjonsordningen. Reell lønn er da: 1.366.700 (statsministerlønn) + avsetning til pensjon (12,2 millioner / 20 års tjenestetid) = totalt 1,98 millioner kroner i samlet lønn og pensjonsavsetning, opplyser Bergo.

Tar vi med Stoltenbergs frynsegoder som topppolitiker (fri bolig, diettordning, gratis kollektivreiser med mere) øker hans reelle lønn ytterligere.

Les mer på Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.