Gå til sidens hovedinnhold

Får landets beste reisegaranti

Mens det er kaos hos NSB, så utvider Ruter nå landets beste reisegaranti.

NSBs reisende har den siste tiden virkelig kjent på kroppen kaoset som har rammet jernbanen - og ikke minst en svært vanskelig erstatningsordning.

Les også: Slik tar du drosje på NSBs regning

Ruter AS holder derimot sitt løftet om å utvide reisegarantien til å omfatte Akershus i tillegg til Oslo.

- Det er en glede å melde at fra 1. februar vil landets beste reisegaranti også gjelde alle våre reiser i Akershus, sier informasjonssjef i Ruter Gry Isberg til Nettavisen.

I forbindelse med garantiutvidelsen har Ruter laget en ny brosjyre som i detalj forklarer hva passasjerene kan forvente seg. Nederst i artikkelen ser du utdrag fra Ruters nye garantiordning.

Oppjusterer til 500 kroner
- Dere har vel beholdt punktet som lover refusjon av drosjeutgifter på inntil 400 kroner dersom bussen er mer enn 20 minutter forsinket?

- Jada, vi har til og med oppjustert maksimumsbeløpet til 500 kroner. Og husk at garantien gjelder for alle reiser med både buss, trikk, T-bane og båt i Oslo og Akershus, sier Isberg.

Ruters nye reisegaranti inneholder ti punkter og synliggjør hvilke rettigheter kunden har i forhold til Ruter.

- Garantien skal være synlig på alle våre transportmidler som et ledd i å vise at vi bryr oss om våre reisende, sier Isberg.

Fordel også for Ruter
Hun understreker at garantien ikke bare er et gode for passasjerene.

- Reisegarantien gir oss løpende informasjon om hva som svikter og setter oss i stand til å øke kvaliteten på vårt tilbud til kundene, sier hun.

Ifølge Isberg strekker Ruters reisegaranti seg lengre enn det som er nedfelt i transportvedtektene.

- Vi snakker om mange forhold som skal være i orden for at våre passasjerer skal ha det bra, blant annet informasjon og renhold. Vår filosofi er at jo mer fornøyde kunder vi har – jo flere vil reise med oss, sier Isberg og gir et tips til folk som vil utnytte garantien.

- Dersom du skal reise langt, for eksempel fra Eidsvoll til Oslo, så kommer du jo ikke særlig langt med vårt garantibeløp til drosje på 500 kroner. Men slår du deg sammen med tre andre, så vips, kan dere ta drosje for til sammen 2000 kroner, sier Isberg.

Ruter et eksempel til etterfølgelse
Samferdselsansvarlig i Forbrukerrådet, Benedicte Bergseng Mælan, er svært fornøyd med nyheten fra Ruter.

- Det er flott at de utvider garantien til å gjelde reiser i Akershus. Reisegarantien til Ruter er helt klart ett eksempel til etterfølgelse for adskillig flere transportører i Norge, sier hun uten å nevne navn.

Her er utdrag fra Ruters nye reisegaranti for reisende i Oslo og Akershus:

Pålitelighet

Vi vil at du skal ha tillit til Ruters rutetilbud. Du skal kunne stole på:

1. At alle avganger blir kjørt.
Alle avganger som står i gjeldende rutetabell skal kjøres som de står.

2. At vi ikke er forsinket.
Transportmiddelet skal gå presis og holde ruten så langt det er praktisk mulig. Ruter arbeider kontinuerlig for å fjerne årsaker til forsinkelser i kollektivtrafikken.

3. At vi ikke kjører for tidlig.
Transportmiddelet skal ikke gå før avgangstid fra noe stoppested på ruten.

4. At det skal være plass til deg.
Kapasiteten skal være stor nok til at alle passasjerene, i påregnelig antall, langs ruten kan komme med.

Informasjon

Vi vil at du skal få den informasjonen du har behov for.

Du skal kunne stole på:

5. At stoppesteder og transportmidler er riktig skiltet.
Både stoppesteder og transportmidler skal være skiltet med riktig linjenummer og destinasjon.

6. At stoppesteder og viktige overganger skal annonseres.
I transportmiddelet skal det gis informasjon i høyttaler, ev. også på lystavle, om neste stoppested.

7. At informasjon om rutetider og priser finnes på stoppesteder og i transportmidler.
Ruteavgangene for hver linje skal være oppslått på alle stoppesteder. Informasjon om takstene skal være oppslått i transportmidler og på stoppesteder med billettsalg.

8. At vi informerer umiddelbart ved stans og forsinkelser.
Ved stans skal føreren straks informere om årsaken til stansen. På stoppestedene vil vi så langt som mulig gi informasjon om uregelmessigheter.

Trivsel
Vi vil at du skal trives på reisen. Du skal kunne stole på:

9. At stoppesteder og transportmidler er rene, ryddige og ordentlige.
Ruter krever at stoppestedene rengjøres regelmessig. Transportmidler skal være rengjort før de tas i bruk hver dag og skal tas ut av bruk hvis de blir tilgriset. Inventaret skal være helt og ordentlig.

10. At vi retter eller fjerner feil, mangler, hærverk og tilsøpling når du har gitt beskjed.

Dersom du gir beskjed til Ruters kundesenter, skal alvorlige mangler være rettet i løpet av påfølgende hverdag. Mindre mangler skal rettes etter hvert.

Når gjelder reisegarantien?

Ruters reisegaranti gjelder i Oslo og Akershus for alle transportmidler som kjøres for Ruter, altså T-bane, trikk, båt og buss som bærer Ruters merke. Ruters reisegaranti gjelder ikke for NSB.

Dersom svikt i trafikktilbudet fører til at du kommer mer enn 20 minutter for sent frem, dekker vi drosjeregningen med inntil 500 kroner, hvis du kan vise til tid, sted og linje. Dersom du vet at du kan få god hjelp av et annet rutetilbud, bør du bruke det, eventuelt i tillegg til drosje.

Reklame

Her kan du levere Lotto