Oppdatering 20. juni 2019: Denne nyhetssaken er blitt felt i Pressens faglige utvalg. Etter utvalgets mening er Nettavisens vinkling både feilaktig og uten dekning i stoffet, jf. VVP 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og VVP 4.4.

For å lese PFUs uttalelse, trykk her.

I mars gikk ønsket i oppfyllelse for Astrologiskolen Herkules. Etter fem år med kamp mot det offentlige, fikk de endelig godkjent studiet som fagskoleutdanning. Det offentlige måtte belage seg på et tap, etter å ha gitt avslag i en årrekke.

Nå tør ikke fagorganet NOKUT, som godkjenner fagskoleutdanninger i Norge, å utelukke at det neste blir fagskoleutdanning med både spåkoner og tarotkort.

– Ettersom astrologiutdanning nå er godkjent fagskoleutdanning, kan vi vente oss godkjennelse for tarotkort, spåkoner og eventuelt studier i om jorden er flat?

– Det korte svaret er at dersom kriteriene til akkreditering er oppfylt må vi godkjenne. Det innebærer at utdanninger med lignende tematikk kan bli akkreditert i fremtiden, så lenge regelverket er slik det er i dag, sier administrerende direktør i NOKUT, Terje Mørland til Nettavisen.

Fagorganet foreslo nye og strengere regler i forrige behandling av loven, men politikerne ønsket ikke å lytte til deres innspill.

– I vårt høringsinnspill til den nye fagskoleloven foreslo vi tydeligere krav til fagskolene når det gjelder yrkesrelevans og faglighet. Forslagene våre ble imidlertid ikke tatt inn i loven, sier han.

Fagskoleloven ble endret i fjor, og siden har det vært andre krav NOKUT må følge. Dette har fått som konsekvens at yrkesrelevans og faglighet ikke er like tydelig i lovverket.

Det var Morgenbladet som først omtalte saken.

Nekter intervju

Nettavisen tok kontakt med den nylig godkjente fagskolen for å få deres perspektiv i saken. Gisle Henden, som er grunnlegger av Astrologiskolen, ønsket ikke å la seg intervjue dersom Nettavisen intervjuet noen med kritisk innfallsvinkel.

Dette kunne naturlig nok ikke Nettavisen som en uavhengig redaksjon etterkomme.

Ifølge deres nettsider, har de sett seg lei på «illsinte følelses-mennesker» som uttaler seg i mediene.

«Mange bruker store bokstaver og et usivilisert språk i sin nedsettende omtale av astrologi. Dette til tross for at de står helt uten kunnskap om faget, saken og gjeldende lovverk. Noen vil mene at man da blottstiller uvitenhet, fordommer og mental arroganse. Vi finner det ikke formålstjenlig å gå i debatt med slike personer.» skriver skolen.

På tross av at skolen ikke ønsket at vi snakket med personer med andre meninger enn dem, tok Nettavisen kontakt med flere andre.

– Bakstreversk

– Folk må få utdanne seg som astrolog for egen regning. At statlige penger skal finansiere en utdannelse som i bunn og grunn går ut på – bevisst eller ubevisst – lure andre, er ikke greit, sier Jørgen Bøckman som er styremedlem i Skepsis.

Skepsis er en organisasjon som stiller seg kritisk til trossystemer og alternativ behandling som ikke er basert på vitenskap.

– Skepsis ønsker oss en regelendring hvor klart uvitenskapelige og bakstreverske tilbud ikke får godkjentstempel av det offentlige. Slik godkjenning bidrar til å bygge legitimitet til folk som i verste fall er ute etter å svindle folk, og som i tur kan gå på helsa løs, sier Bøckman til Nettavisen.

Kan koste millioner

Astrologiskolen Herkules har i mange år operert både i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Tidligere har de ikke hatt godkjennelse som fagutdanning. Det betyr at studentene måtte finansiere det fra egen lomme.

Den byrden slipper horoskopentusiastene å bekymre seg for lengre. Ifølge beregninger Nettavisen har gjennomført, vil en student kunne forvente seg omtrent 125.000 kroner i studiestøtte i året for å bli godt kjent med stjernetegnene.

Hvis skolen har omtrent 20 studenter ved Oslo-avdelingen som får studiestøtte, vil det bety en kostnad for skattebetalerne på 2,5 mill.

Ifølge nettsidene deres ønsker de å gjøre studentene til astrologer som kan bidra med «terapeutisk rådgivning». Med andre ord mener skolen de kan bidra til å behandle sykdom eller lidelse.

– Kan nesten ikke ta det alvorlig

Ap-politikeren Jorodd Asphjell som er medlem i utdanningskomiteen på Stortinget, reagerte kraftig på vedtaket da det ble kjent. Han har sendt spørsmål til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Han sier til ABC Nyheter at dette vedtaket er noe som får han til å reagere.

– Det er en åndelig sak, nesten slik at vi ikke kan ta det alvorlig når de sier de vil godkjenne det her. Da NHOs kompetansebarometer ble offentliggjort i høst, var det ingen som etterspurte fagskoleplasser innen dette feltet. Jeg tror det er med på å undergrave seriøsiteten i behovet til næringslivet, sier han.

Kunnskapsministeren svarer på sin side ikke på om det er en riktig tildeling, men understreker at det skal gjennomføres utredning av fagskoleloven.