(Nordlys): Eiendommen ble annonsert som naturskjønn, gjennomgående oppusset og med idyllisk og et attraktivt uteområde. Problemet var bare at uteområdet tidvis var sterkt preget av kloakklukt fra naboenes septiktank.

«Forferdelig og markant»

– Saksøkte selv omtalte i e-postkorrespondanse med velforeningen lukten som «forferdelig» og «ganske markant», står det i dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

Det aktuelle huset i Movika ble solgt for 8,3 millioner kroner i 2019. Kort tid etter at kjøperne flyttet inn, merket de både kloakklukten og skadedyr. I tillegg ble det oppdaget en rekke svakheter ved det elektriske anlegget.

Les også: Dæhlie bruker Google Earth i Sveits til å tjene seg søkkrik i Norge

– Det vises i den forbindelse til at eiendommen er avertert som naturskjønn og med fine uteområder. Bruken av områdene vil naturligvis påvirkes av kloakklukt. Retten mener slik periodevis kloakklukt ikke er påregnelig, selv om eiendommen ligger i et noe mer landlig boligområde, står det i dommen fra tingretten.

Da kjøperne av eneboligen flyttet inn, kjente de kloakklukten: – Vi lever i et vakuum

– Stor svakhet

Huset hadde en prisantydning på 8.750.000 og ble solgt i september 2019 fra Dag Roar og Helle Ridderseth Eriksen til Cecilie Løvvold Kristoffersen og Roar Leo Kristoffersen. Da hadde verdien på huset steget med fem millioner på fem år, viser eiendomsoverdragelsene.

I år gikk kjøperne til sak med krav om å få hevet kjøpet eller prisavslag på grunn av flere mangler ved boligen. Tingretten gir kjøperne medhold i at kloakklukten i hagen er å anse som en stor svakhet.

– Eiendommen med naturskjønne og attraktive uteområder – egen strandlinje, stor hage, Jacuzzi m.m. – vil påvirkes av utvendig kloakklukt. Basert på eiendommens karakter, herunder særlige de averterte uteområdene, samt eiendommens pris, er retten etter en konkret helhetsvurdering kommet til at det er sannsynliggjort at utvendig kloakklukt medfører en verdireduksjon på kr 1 000 000.

Må tilbakebetale over 10 millioner

Kjøperne får likevel ikke fullt medhold i alle klager, men retten har altså konkludert med at hele boligkjøpet heves. Det betyr at boligen må skjøtes over på selgerne, som får tilbake pengene sine. Over 10 millioner kroner må selgerne betale tilbake. Kjøpesummen, men i tillegg forsinkelsesrenter på 1,4 millioner kroner og saksomkostninger på 650.000 kroner.

I dommen beskrives det også hvordan det elektriske anlegget har flere mangler, som omtales som «en rekke forskriftsmessige avvik». I dommen anslås utbedringskostnadene å ligge på 1.547.500 kroner.

Les også: Reagerer på usynlig strømgrense: – Det er bittert

– Fremstår «lappet sammen»

– For retten fremstår det ikke tvilsom at det foreligger en rekke forskriftsmessige avvik ved elanlegget, som fremstår for å være et prosjekt som er blitt «lappet sammen» etter det konkrete bygningsarbeidet som er uført, og hvor helheten – og el-sikkerheten i det totale bildet ikke er tilstrekkelig vurdert.

Det var likevel den utvendige kloakklukten som var utslagsgivende for retten da den endte med å kreve kjøpet hevet.

– Manglende utsikter til å utbedre den utvendige kloakklukten har vært avgjørende for rettens avgjørelse. Uteområdet er – om ikke det største trekkplasteret – et sentralt kjøpsmotiverende element ved boligen.

Kjøperne får også erstattet flyttekostnader på 69.725 kroner.