De som betaler mest i trygdeavgift, får minst igjen dersom de trenger det.

Spesielt dårlig er reglene for selvstendig næringsdrivende, og det ønsker Frp nå å gjøre noe med:

- I nedgangsperioder er det spesielt viktig å legge forholdene til rette for gründere og småbedrifter, sier finanspolitiker Jørund H. Rytman (FrP) til Nettavisen.

Vil ha ny gjennomgåelse
- Vi ønsker en gjennomgåelse av rammebetingelsene for enkeltpersonforetak, som i mange tilfeller er mye dårligere enn for ansatte i en bedrift, sier Rytman. Dette gjelder rettigheter etter folketrygden som ledighetstrygd og sykepenger, og fradrag for pensjonssparing.

Folk som gjør sitt arbeid gjennom et enkeltpersonforetak har heller ikke mulighet til å benytte seg av minstefradraget, som har øket betydelig de siste årene. - Vi ønsker større grad av likebehandling med lønnstakere, noe som vil gjøre det mer attraktivt og tryggere å starte egen virksomhet.

I enkeltpersonforetak slipper man arbeidsgiveravgiften, men må til gjengjeld betale høyere trygdeavgift.

- Økte rettigheter i folketrygden må nødvendigvis sees i sammenheng med hva som betales inn, men jeg mistenker at enkeltpersonforetakene får lite igjen for det de allerede i dag betaler inn i skatt, avslutter Rytman.

Verst for de med høy lønn
Å bli arbeidsledig er ekstra ille økonomisk for dem som tjener godt.

- Folk som tjener mer enn 500.000 er ikke klar over hvor lite de får i arbeidsledighetstrygd, sier administrerende direktør i Skattebetalerforeningen Jon H. Stordrange til Nettavisen.

Han viser til at maks arbeidsledighetstrygd er 263.038 kroner per år.

- Folk som tjener 500.000 eller mer får altså halvert inntekten sin. For de som tjener mer blir regnestykket enda mer dramatisk, sier han.

- Bør grensen for maksimum arbeidsledighet heves?

- Dette er et vanskelig spørsmål. Trygdeordningene må ikke bli for lønnsomme. For samfunnsøkonomien er det ekstremt viktig at folk har et incitament for å komme seg i arbeid, sier han.

Store privatøkonomiske problemer
- Hvorfor er det ingen begrensning i trygdeavgiften. Folk må betale 7,8 prosent av hele inntekten i trygdeavgift uansett inntekt, men får en betydelig begrensing i utbetaling av arbeidsgiveravgift?

- Det er et godt poeng. Staten krever full avgift uansett inntekt, men korter betydelig ned på utbetaling for den som tjener over snittet. I realiteten betyr dette at alle som tjener mer enn seks ganger grunnebeløpet i folketrygden betaler en ekstraskatt til samfunnet. Her bør staten kalle en spade for en spade. Folk som tjener mer enn 6G (421.000 kroner red. anm.) bør få opplyst om at de betaler en ekstraskatt i forhold til dem som tjener mindre, sier Stordrange.

Da Stordrange i sin tid jobbet i Siviløkonomforeningen opplevde han på nært hold at medlemmer fikk store privatøkonomiske problemer ved arbeidsledighet.

- Vi innførte derfor en frivillig arbeidsledighetsforsikring for medlemmene. En slik forsikring kommer ekstremt godt med for dem som tjener mer enn gjennomsnittet. Som nevnt, mange er ikke klar over hvor ille situasjonen blir ved arbeidsledighet.

Kan føles urettferdig
Høyres finanspolitiske talsmann forstår at begrensningen i arbeidsledighetstrygden kan føles ulogisk og urettferdig.

- Jeg ser at det for folk med høyere inntekter kan føles urettferdig å måtte betale full trygdeavgift, mens inntektsreduksjonen blir vesentlig høyere enn for folk med lavere lønninger, sier Jan Tore Sanner.

Han forsvarer allikevel dagens ordning.

- Vi må huske at hensikten med arbeidsledighetstrygden er å sikre en viss inntekt i en imidlertidig periode.

Folk som tjener mer enn snittet betaler full trygdeavgift for hele inntekten. Er du enig i med skattebetalerforeningen i at man da at man burde kalle dette for en ekstraskatt?

- Hva man kaller det ikke så viktig, husk at vi har det samme forholdet i pensjonssystemet. maks pensjonsutbetaling i folketrygden er 7,1 ganger grunnbeløpet. Det betyr at de som tjener mest også betaler mest, selv om trygdeutbetalingen kan bli den samme som for noen som tjener mindre, sier Sanner.