– Ansatte skal dermed gå på jobb som normalt, inntil ny beskjed blir gitt, skriver Fellesforbundet i en oppdatering.

Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet på den ene siden, og NHO Transport og Spekter på arbeidsgiversiden, har meklet siden torsdag formiddag.

Dersom det ikke blir enighet mellom partene kan 2.362 bussjåfører og bybaneførere tas ut i streik. Streikeuttaket omfatter sjåfører over det meste av landet, men flest er tatt ut i Finnmark, Kristiansand, Bergen, Oslo og Stavanger.

Tøffe forhandlinger

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har i forkant av forhandlingene stålsatt seg for noen tøffe døgn hos Riksmekleren i Grensen.

Kravene i år er hevet lønnsnivå, økt kjøpekraft, bedre tilleggsordninger, at det skal sikres en standard for bedre sikkerhetssjekk og bedre rutiner for tillitsvalgte som jobber med arbeidstidsbestemmelsene i bransjen.

Bussbransjeavtalene er en overenskomst mellom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter, og omfatter arbeidstakere som er ansatt som rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere.

2.300 bussjåfører kan streike

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt natt til lørdag, uten at partene var blitt enige. De valgte å fortsette ut over natten.

I første omgang er 2.362 bussjåfører og bybaneførere tatt ut i streik. Streikeuttaket omfatter sjåfører over det meste av landet, men flest er tatt ut i Finnmark, Kristiansand, Bergen, Oslo og Stavanger.

Også sjåfører i Drammen, Ski, Nesodden, Moss, Halden, Kongsvinger og Flisa er klare til streik lørdag morgen.

– Vi vet fra tidligere erfaringer at mekling er en svært krevende øvelse for partene. Skulle meklingen ikke føre fram, er streik et faktum fra arbeidstidens begynnelse lørdag 7. mai, sa forhandlingsleder og Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen tidligere denne uka.

Om lag 4.200 av Fellesforbundets medlemmer er omfattet av bussbransjeavtalene. Første streikeuttak som varsles utgjør nesten 900 av disse.

I tillegg vil samarbeidende forbund fra LO og YS bidra med sine medlemmer. Dermed vil over 2.300 sjåfører være i konflikt dersom det blir streik i løpet av helgen.