Norsk økonomi falt 0,2 prosent i januar. En kraftig nedgang i bilhandel var største grunn til fallet.

– I slutten av fjoråret var det svært mange bilkjøp fordi folk ville unngå avgiften på elbiler som ble innført ved årsskiftet. I januar var bilkjøpene derimot historisk lave. Det er hovedårsaken til at BNP Fastlands-Norge nå går ned, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet Pål Sletten i SSB i en pressemelding.

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

Han sier videre at bilkjøpene har forårsaket uvanlig store svingninger i de månedlige nasjonalregnskapstallene den siste tiden.

– Den underliggende utviklingen i fastlandsøkonomien ser imidlertid ut til å være positiv, men nokså svak, sier Sletten.

Det var også en prisnedgang på naturgass og elektrisk kraft, som trakk ned verdien av Norges produksjon og eksport. Samlet BNP falt 2,7 prosent målt i løpende priser.