Gå til sidens hovedinnhold

Færre går konkurs

2123 norske foretak gikk konkurs i årets seks første måneder. Det er 327 færre enn i fjor, viser tall fra CreditInform.

Det er et betydelig konkursfall innen de aller fleste bransjene. Nedgangen er også landsomfattende. Det eneste fylket som har en vesentlig oppgang for halvårsperioden er Sør-Trøndelag.

– Samtidig skal vi være oppmerksomme på at det er et kraftig hopp i tallet på konkurser i juni, sammenlignet med mai og april i år, sier administrerende direktør i CreditInform Lars Carlsson til det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

Carlsson mener dette kan være et tilfeldig blaff, men det kan også bety at konkurstallene vil stabilisere seg på et noe høyere nivå enn de var før konkursbølgen som rammet landet i 2002 og 2003.

Best i nord og vest
Halvåret sett under ett er det de nordligste fylkene og Hordaland som opplever den største forbedringen. Nedgangen i konkurser er mer beskjeden i Oslo og Akershus. Den siste måneden har det faktisk vært en kraftig økning i tallet på konkurser i Akershus, og det samme er tilfelle for Telemark og Nord-Trøndelag, selv om tallgrunnlaget her er langt mindre.

For de fleste andre fylkene er det en nedgang sammenlignet med juni i fjor, og bransjemessig er det også en jevn nedgang innen de aller fleste områder.

It, finans og industri
Halvåret oppsummert er det spesielt gode nyheter for industrien som har redusert sine konkurser fra 232 til 171. Også innen fiske- og fiskeoppdrett er det en betydelig forbedring.

Hotell- og restaurantbransjen klarer seg også bedre i år enn i fjor. Nedgangen i konkurser innen denne bransjen er på 20 prosent.

It-sektoren har nærmest halvert sin konkurshyppighet, mens det er finansbransjen som står for den største forbedringen. I første halvår hadde denne bransjen bare 8 konkurser, sammenlignet med 23 i fjor.

– Vi håper på enda færre konkurser i neste halvår. Det er veldig mye positivt som skjer i næringslivet nå, og det er større aktivitet i Bedrifts-Norge enn på lenge. Samtidig skal vi ikke glemme at juni-tallene ikke er så gode. Nedgangen for juni måned er totalt på beskjedne 2 prosent, og det bryter den gode trenden vi hadde i vår, sier Lars Carlsson.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for CreditInform.

Reklame

NÅ: 60 % på kule badebukser