Gå til sidens hovedinnhold

Færre uten jobb

Den registrerte arbeidsledigheten har gått ned i juni, etter at flere har fått jobb i offentlig sektor.

Ved utgangen av juni var det registrert 81.100 helt ledige arbeidssøkere. Dette tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Justert for vanlige sesongvariasjoner gikk det samlede tallet på helt arbeidsledige og personer som deltok i ordinære arbeidsmarkedstiltak ned med 1.300 personer i juni, viser tall fra Aetat som ble offentliggjort i dag.

De siste månedene har det vært en liten økning i tallet på utlyste stillinger. I forhold til i fjor var økningen i utlyste stillinger på 13 prosent.

Ned i offentlig sektor
Arbeidsledigheten er på vei nedover blant flere grupper i offentlig sektor.

- Ledigheten innen helse, pleie og omsorg er i ferd med å avta. Dette kan innebære en ny trend innen denne yrkesgruppen, hvor ledighetsutviklingen har hengt noe igjen. Også innen undervisningsarbeid og for saksbehandlere i offentlig sektor er det nedgang i ledigheten. Samlet viser dette at aktiviteten nå tar seg opp innen offentlig sektor, skriver Aetat i en pressemelding.

Nedgangen er sterkest innen naturvitenskapelige yrker som ingeniører, sivilingeniører og it-relaterte yrker, og nedgangen er størst for ingeniørene.

Mest for menn
Ved utgangen av juni var arbeidsledigheten lavest i Oppland og i Sogn og Fjordane med 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var høyest i Finnmark og Oslo, med henholdsvis 5 og 4,5 prosents ledig het.

Fremdeles går ledigheten sterkest ned blant menn. En mer gunstig utvikling innen helse, pleie og omsorg er imidlertid med på å bidra til en forsterket nedgang i ledigheten for kvinner.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter

Kommentarer til denne saken