Mandag kom nyheten om at Kjell Inge Røkke flytter til Sveits. Han er ikke den første mannen med en stor formue som velger å forlate Norge.

I starten av 2022 skrev Nettavisen at Dæhlie flytter til Sveits. Orkla-eier Stein Erik Hagen har også flyttet formue til landet.

Investorer tar kontakt

Skatteadvokat Bettina Banoun påpeker at Sveits har et helt annet skattesystem enn Norge.

– Sveits har lavere formuesskatt, gunstigere utbytteregler og ikke skatt på aksjesalg. I tillegg er det et stabilt og forutberegnelig skatteregime, sier Banoun til Nettavisen og understreker at hun uttaler seg på et generelt grunnlag.

I Norge er beskatningen av aksjer skjerpet betraktelig i 2022, både ved at utbytteskatt er økt til 35,2 prosent og formuesskatten på aksjer er økt ved at verdsettelsesrabatten på aksjer ble redusert til 25 prosent og formuesskattesatsen ble økt til inntil 1,1 prosent, forteller Banoun.

Rettelse: I første utgave av artikkelen sto det at aksjerabatten ble redusert til 35 prosent. Det var en tastefeil, og det korrekte beløpet er 25 prosent. Dette er nå rettet.

– I tillegg er det intet tak på formuesskatten, legger hun til.

Selv erfarer advokaten at flere tenker på å flytte ut av Norge.

– Som skatteadvokat har jeg i 2022 opplevd en sterk økning i henvendelser fra investorer som vurderer å flytte ut. Kombinasjonen av høy utbytteskatt og høy formuesskatt i Norge har vært hovedmotivasjonen.

Uendelig mye lavere formuesskatt

Professor emeritus i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI, Ole Gjems-Onstad, mener at flyttingen til Sveits er et godt valg av Røkke dersom motivasjonen er å betale mindre i skatt.

Professoren tror det er sannsynlig at dette er grunnen til flyttingen, men understreker samtidig at han ikke vet dette sikkert.

– Det er et gunstig land å bo i, der formueskatten er uendelig mye lavere enn den norske. De har også en spesialordning for beskatting av utlendinger.

Gjems-Onstad forteller at skatterådgivere nå blir kontaktet av mange rike som overveier å flytte ut av landet. Professoren tror at andre kan bli påvirket av Røkkes valg.

– Modelleffekten er ikke liten. For politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil dette være rystende, og et varsel om at de her gjør noe som her som kan ha dumme effekter, sier han og sikter til regjeringens skattepolitikk.

Gjems-Onstad tror også at det på sikt er uheldig for Norge at Røkke flytter.

En av grunnene til det, er at han er redd for at milliardæren vil pådra seg det som på fagspråket kalles en home-bias.

– Du er mer interessert og involvert i næringslivet der du bor. Over tid orienterer man seg mot omgivelsene i det landet man bor i, sier han.

Barmhjertige samaritaner og finansmenn som har pusha 50