Gå til sidens hovedinnhold

Fastlegene tjener 1,45 millioner kroner i året

Den gjennomsnittlige fastlegen har en bruttoinntekt på 1,45 millioner kroner i året.

Statistisk sentralbyrå (SSB) analyserer hvert år inntektene til fastlegene i Norge. For 2017 viser SSB-analysen at de 4741 fastlegene ved utgangen av året hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1,45 millioner kroner.

90 prosent av fastlegene har en bruttoinntekt mellom 800.000 kroner og 2,6 millioner kroner. 5 prosent av fastlegene, det vil si 235-240 fastleger, tjente mer enn 2,6 millioner kroner i året, mens 5 prosent tjente mindre enn 800 000 kroner.

Les også

- Jeg følte meg presset til å ha flere pasienter


Lengden teller

SSB skriver at ikke uventet øker fastlegenes bruttoinntekt med lengden på pasientlistene. Fastleger med minimum 1500 pasienter hadde i 2017 i gjennomsnitt en bruttoinntekt på 1,9 millioner kroner.

Det er kanskje heller ikke så overraskende at bruttoinntekten ser ut til å øke med fastlegenes alder. Mannlige fastleger tjente i snitt om lag 300.000 kroner mer enn sine kvinnelige kollegaer. Kommunestørrelsen ser derimot ikke ut til å ha vesentlig betydning for fastlegenes bruttoinntekter.

Mange fastleger har organisert virksomheten som enkeltpersonforetak. Det typiske enkeltpersonforetaket (1826 totalt) hadde i 2017 1,88 millioner kroner i driftsinntekter, hvorav offentlige tilskudd utgjorde 1,05 millioner.

Les også

Fastleger: Tjener én million - før de begynner å jobbe


Klart høyere

For heleide aksjeselskap (63) lå driftsinntektene klart høyere, men det gjorde også kostnadene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider hvert år en lønnsoversikt for 300 ulike yrkesgrupper i Norge. Oversikten for 2018 viser at ledere av olje- og gassutvinning var den best betalte yrkesgruppen i fjor, med en gjennomsnittlig månedslønn på drøyt 104.000 kroner.

Det tilsvarer en årslønn på ca. 1,25 millioner kroner. Fastleger er ikke skilt ut som egen yrkesgruppe, men «legespesialister» hadde i den samme undersøkelsen en gjennomsnittlig månedslønn på 80.000 kroner, noen som tilsvarer 960.000 kroner i året.

Les også

Vært på kondomeriet? Det vet Nav. Uheldig natt på byen? Det vet Nav.


Nå er ikke ordinære lønninger direkte sammenliknbart med inntekter i et foretak. Kostnadene ved å drive egen virksomhet er høyere, men det er også fradragene. Uansett kommer fastlegene svært godt sammenliknet med andre yrkesgrupper.

Kommentarer til denne saken