Oversikten er delt inn i ett (minimum 9 mnd), to, tre og fem års rentebinding. Listen baserer seg på det bankene har meldt inn til Finansportalen.

Les mer om fastrenteinnskudd under oversikten.

1 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SparekontoPlussFast 1 år 2,40% 0
BB Bank Fastrentekonto 2,25% 100 000
Melhus Sparebank Fastrenteinnskudd 14.10.20 2,25% 100 000
Orkla Sparebank Fastrenteinnskudd 12 måneder 2,25% 250 000
SpareBank 1 Nordvst Fastrenteinnskudd 2,20% 50 000
Surnadal Sparebank Fastrente 12 mnd 2,20% 150 000
Hjelmeland Sparebank Fastrente 12 mnd 2,20% 500 000
Flekkefjord Sparebank Fastrente 12 mnd 2,10% 100 000
Voss Sparebank Fastrente 1 år 2,10% 100 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 12 måneder 2,10% 500 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 12 mnd 2,10% 500 000
2 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 2 år 2,42% 0
Hjelmeland Sparebank Fastrente 24 mnd 2,29% 500 000
SpareBank 1 Ringerike Hadeland Fastrenteinnskudd 24 mndr 2,10% 100 000
Sandnes Sparebank Fastrenteinnskudd 24 måneder 2,10% 100 000
Aasen Sparebank Fastrenteinnskudd med utløp 10.02.2021 2,10% 250 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd - 2 år 2,10% 500 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 2,10% 500 000
DNB Fastrenteinnskudd 2 år 2,05% 25 000
Larvikbanken Fastrenteinnskudd 24 mnd. 2,05% 50 000
SpareBank 1 SR-Bank Fastrenteinnskudd 24 mnd 2,05% 50 000
Sparebanken Vest Fastrenteinnskudd 2 år 2,05% 50 000
SpareBank 1 Østlandet Fastrenteinnskudd 24 mnd. 2,05% 50 000
Sparebanken Narvik Fastrenteinnskudd 2 år 2,05% 100 000
3 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 3 år 2,44% 0
Hjelmeland Sparebank Fastrente 36 mnd 2,34% 500 000
Pareto Bank Fastrenteinnskudd – 3 år 2,20% 500 000
Nordic Corporate Bank Fastrenteinnskudd 36 mnd 2,00% 500 000
5 år Minste
Bank Kontonavn Rente innskudd
BlueStep Bank SpareKonto Pluss Fast 5 år 2,43% 0

Om fastrenteinnskudd

Når du binder renten, kan du ikke ta ut pengene uten å få en «rentestraff». Penger som du plasserer i fastrenteavtaler, må du derfor være forberedt på å ha der i hele bindingsperioden.

Guide til fastrenteinnskudd.

Sammenlignet med flytende rente

For å vurdere om fastrenteinnskuddet er bedre enn flytende rente må man se på hva rentemarkedet tror om renteutviklingen fremover.

Selv om flytende renter er lavere i utgangspunktet, er det gjennomsnittet i hele bindingsperioden som teller. Vurderingen blir derfor om hvor mye den flytende renten vil stige i denne perioden, og når den gjør det.

Sjekk hva du kan få på flytende rente med kalkulatoren Finn beste høyrentekonto.

Fastrenteoversikten

Innenfor hver enkelt bindingsklasse er listen sortert etter det beste rentetilbudet.

I høyre kolonne har vi satt opp hvilket minsteinnskudd som kreves.

På ett års binding har vi tatt med de 10 beste (det er kun bindingstider mellom fra 9 mnd og ett år som er tatt med). For de andre bindingsklassene er det færre enn 10 som tilbyr dette.

Markedsoversikter innskudd:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.