Gå til sidens hovedinnhold

Fastrenteinnskudd

Med fastrenteinnskudd binder du pengene i en bestemt periode, mot å få en fast rente i hele denne perioden.

Fastrenteinnskuddenes varighet varierer mellom 3 måneder og 5 år. Hvordan rentetilbudet ser ut avhenger av hvilke markedsforventninger det er. Forventer markedet at renten skal opp, kan banken gi en høyere rente enn den kan på flytende innskudd.

Et fastrentetilbud er gjerne i markedet bare en kort stund av gangen. Årsaken er at banken ikke vil risikere fastrentetilbudet kommer i utakt med markedet.

Tar du ut pengene før rentebindingstiden utgår, blir du normalt straffet med en form for uttaksgebyr.

Fordeler og ulemper

Fordelen er at du har sikret renten. Går renten ned vil du være sikret denne renten i hele bindingsperioden. Ulempen er at du risikerer å gå glipp av en renteoppgang.

Hvis du i stedet setter pengene i et obligasjonsfond, vil avkastningen normalt øke ved et fall i renten, siden obligasjonskursen da stiger.

Slik vurderer du tilbudet

Når du skal vurdere om et fastrentetilbud er godt, må du se på hvilke renteforventninger markedet har.

I en periode hvor markedet forventer en renteøkning, vil et fastrenteinnskudd ha en høyere rente enn et med flytende rente. Et tilbud om en flytende sats på 2 prosent kan være bedre enn et fastrenteinnskudd med ett års binding på 2,5 prosent.

Se oversikten over alle prissammenligningene på Nettavisen.

Hvis markedet forventer at den gjennomsnittlig rentenivå vil være 0,75 prosentpoeng høyere (i gjennomsnitt) i løpet av det nærmeste året, vil kontoen med 2 prosent flytende være bedre enn fastrenten på 2,5 prosent.

Se også:

Bankinnskudd

Høyrentekonto

Sikring av bankinnskudd

Markedsoversikter:

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.