Gå til sidens hovedinnhold

Fattigmannsskatt og rikmannssubsidier

Enighet om statsbudsjettet ble nylig oppnådd ved å kutte i avgifter på søtsaker, alkohol og snus. Samtidig opprettholdes avgiftsfritak på elbiler med rundt 20 milliarder kroner.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Det norske skattesystemet sies å omfordele fra rik til fattig. Viktige elementer omfordeler i motsatt retning. Vi har avgifter som rammer de fattige og subsidier de rikeste nyter godt av.

Avgiftene på søtsaker, tobakk og alkohol, de såkalte særavgiftene, er svært usosiale ved at de rammer dem med dårligst råd hardest. Det er en fattigmannsskatt.

Elbilfordelene fungerer derimot som rikmannssubsidier.

Sjokoladetyven skal hun hete

Kutt i særavgiftene fikk blant annet Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, til å snakke med utestemme. Å påpeke at særavgiftene innskrenker individuell frihet og ansvar falt ikke i god jord hos henne.

Å sitte for lenge i gamingstolen er usunt både med og uten sjokolade

Vel, så viktig er særavgiftenes usosiale profil. Dette er avgifter som rammer dem med dårligst råd. For høyinntektsgruppene utgjør disse avgiftene en langt mindre del av husholdningsbudsjettet - og spiller dermed heller ingen særlig rolle.

Problemet til Mina Gerhardsen og resten av folkehelselobbyen, som står sterkest på den politiske venstresiden, er at de så sterkt ivrer etter å inndra kjøpekraft fra fattige familier.

Les også: Radbrekker avgiftskuttene: - Vi ofrer barn og unges fremtidige helse

Svært lite tilbake

Samtidig gis det svært lite tilbake til lavinntektsfamilier på dette feltet. Høye særavgifter motsvares ikke av målrettet støtte til barneidrett og fysisk aktivitet for denne gruppen. Generelle overføringer til idrett treffer ikke.

Mina Gerhardsen ønske å stjele sjokoladen fra fattige barn. Hun gir dem fint lite tilbake

Å ha barn på fritidsaktiviteter koster penger. Medlemsavgifter, transport (i bilfiendtlige Oslo blir kjøring til trening stadig vanskeligere) og utstyr koster penger.

Dette er penger lavinntektsfamilier ikke har. Da er det lett at det blir dataspill og andre stillesittende aktiviteter i stedet. Å sitte for lenge i gamingstolen er usunt både med og uten sjokolade.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Man skal ikke ha spesielt mye erfaring med trening og fysisk aktivitet før man skjønner at det også er lurt å passe på kostholdet. I gamingstolen er ikke det så åpenbart. Det er en positiv vekselvirkning mellom fysisk aktivitet og kosthold.

Kommende helseminister?

Mina Gerhardsen vil ikke være et unaturlig valg som helseminister dersom Jonas Gahr Støre skulle bli statsminister neste år.

Som helseminister vil Gerhardsen lett bli sammenlignet med en engelsk melketyv som neppe er hennes politiske forbilde. Margaret Thatcher het hun.

Før hun ble britisk statsminister var Thatcher kjent som Thatcher the milksnatcher etter å ha tatt skolemelken fra barn.

Mina Gerhardsen ønske å stjele sjokoladen fra fattige barn. Hun gir dem fint lite tilbake.

Taxfree er et pustehull og en mekanisme som hindrer avgiftskåte politikere fra å sette avgiftene i Norge enda høyere

Sjeføkonom tar grunnleggende feil

I en mye lest kronikk i august skrev Harald Magnus Andreassen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, at taxfree-ordningen bør fjernes fordi den er urettferdig og kostbar.

Han mente at skatter og avgifter dermed kunne senkes i Norge. Dette synspunktet er det lett å være prinsipielt enig i.

Likevel tar Andreassen grunnleggende feil på et avgjørende punkt ved at han helt ser bort i fra hvordan sammenhengen mellom særavgifter og taxfreeordningen faktisk er.

Taxfree og grensehandel er ikke noe som politikerne kommer til å bytte mot lavere særavgifter i Norge. Sammenhengen er stikk motsatt. Taxfree er et pustehull og en mekanisme som hindrer avgiftskåte politikere fra å sette avgiftene i Norge enda høyere.

Les også: Dyrt, tåpelig og urettferdig

Det er denne sammenhengen som så tydelig ble demonstrert i det nylige forliket om statsbudsjettet. Det var verken argumenter om rettferdighet eller frihet som fikk senket særavgiftene - det var grensehandel og arbeidsplasser.

Taxfree og grensehandel er en sikkerhetsventil som bidrar til å dempe iveren etter usosiale avgifter.

Les også: Nettavisen har spurt alle partiene: Dette sier de om taxfree-ordningen

Rikmannssubsidier på elbiler

I motsatt ende har vi de etter hvert omdiskuterte elbilfordelene som utgjør et stadig større beløp.

Høye avgifter på søtsaker, alkohol og tobakk er derfor noe som bidrar til å muliggjøre de generøse elbilfordelene.

Finansdepartementet har beregnet at elbilfordelene nå utgjør 19, 2 milliarder kroner årlig. Dette er en beregning som leder i Norsk Elbilforening, Christina Bu, slett ikke liker. Likefullt kan det ikke være tvil om at støtten til elbiler er svært omfattende.

Denne beregningen er neppe veldig feil.

Skal man kjøpe elbil har man ikke særlig alternativ til å kjøpe ny, eller nesten ny, bil. Grunnen til det er at elbilsalget har vokst veldig på bare få år, slik at det nesten ikke finnes billige eldre elbiler å få kjøpt.

Les også: Blir kaos i elbilmarkedet: Slik unngår du å tape titusener

Å kjøpe ny bil er kostbart. Også elbiler er kostbare. Nye biler kjøpes derfor i all hovedsak av folk med god økonomi.

De fleste nye elbiler koster fra 400.000 kroner og oppover. Dette er penger folk med lav inntekt ikke har.

Indirekte bidrar derfor særavgifter til overføringer fra fattig til rik

Derfor er elbilfordelene noe som først og fremst kommer dem med god økonomi til gode.

Det er en rikmannssubsidie.

Les også: Elbil i Statsbudsjettet: En ting ingen snakker om ødelegger veldig

Sammenhengen i skattesystemet

Det er ingen direkte kobling mellom særavgifter, elbilfordeler og andre elementer i skatte- og avgiftssystemet.

Likevel er det helt klart at statens samlede inntekter og utgifter må sees i sammenheng. Høye avgifter på søtsaker, alkohol og tobakk er derfor noe som bidrar til å muliggjøre de generøse elbilfordelene.

Og på dette området er det ikke politikerne på venstresiden som ivrer for sosial utjevning. Argumenter rundt helse og miljø trumfer ulikhet

Alternativt kunne andre skatter, for eksempel inntektsskatten, blitt økt for å finansiere en reduksjon eller fjerning av de usosiale særavgiftene. En økning i inntektsskatten ville helt klart ramme de høytlønte hardest i kronebeløp, antakelig også relativt til inntekt.

Indirekte bidrar derfor særavgifter til overføringer fra fattig til rik.

Det er usosialt

Det kan ikke være tvil om at både særavgiftene og elbilfordelene er usosiale elementer i det norske skattesystemet. Dette er fattigmannsskatt og rikmannssubsidier.

Indirekte innebærer disse avgiftene og subsidiene at andre skatter eller utgifter i statsbudsjettet med en annen sosial profil blir mindre enn de ellers ville vært.

Og på dette området er det ikke politikerne på venstresiden som ivrer for sosial utjevning. Argumenter rundt helse og miljø trumfer ulikhet.

Det er derfor ingen grunn til å tro at dette vil endre seg om det kommer en regjering utgått fra venstresiden neste år.

Kanskje får vi en sjokoladetyv som helseminister?

Kommentarer til denne saken