Gå til sidens hovedinnhold

- Feil, rot og tull i Forsvaret

Granskingsutvalget som skulle gjennomgå underskuddet til Hæren er hard i sin dom. - Underskuddet på over 400 millioner kroner skyldes feil, rot og tull. Les rapporten her.

Underskuddet til Hæren kunne ifølge granskingsutvalget vært atskillig lavere hvis Hæren hadde hatt litt bedre styring med økonomien.

Granskingsutvalget ble satt ned i januar av Generalinspektøren for Hæren, Lars Sølvberg, etter at det ved årsskiftet ble klart at Hærens regnskapstall kom til å vise store budsjettoverskridelser. Utvalget er blitt ledet av advokat Sam E. Harris.

Feil
Granskingsutvalget har gjennomgått hele underskuddet og slår fast at hele 141 millioner kroner av underskuddet rett og slett skyldes feilposteringer.

Feilposteringene består av utgifter som kommer fra operasjoner i utlandet. Dette skulle ikke belastes Hærens budsjett, men Hæren har likevel tatt på seg 141 millioner kroner av disse kostnadene.

- Nå er det ikke lenger mulig å se bort fra kravet om en uhildet gransking. Det fremstår som eneste mulighet, sier leder i Berfalets Fellesorganisasjon, Didrik Coucheron, til Befalets Fellesorganisasjons nettsider.

Rot og tull
Hele 170 millioner kroner av underskuddet skyldes ifølge granskingsutvalget feil- og underbudsjettering, i tillegg til forserte utbetalinger. Det skal blant annet være bevilget for lite til eiendomsdrift og blitt feilbudsjettert med for store gevinster fra redusert bemanning.

Det virkelige underskuddet
Etter at alt rot og tull er fjernet fra underskuddet, står Hæren igjen med et overforbruk på 112,8 millioner kroner. Hæren har blant annet brukt for mye penger på innkjøp av ammunisjon, bekledning og utrustning.

Granskingsutvalget slår fast at ledelsen på alle nivåer i Hæren må skjerpe seg og øke fokuset på regnskap. Det har ifølge utvalget blitt fjernet for mange ansatte som vet hvordan regnskapene fungerer, og nå bør Hæren sørge for å skaffe seg ansatte som kan regnskapsføring.

I tillegg påpekes det store svakheter med Hærens støttesystemer for regnskap og økonomistyring.

Du kan selv lese en ugradert versjon av rapporten her:

Kommentarer til denne saken