Gå til sidens hovedinnhold

Ferjene kan bli gratis

Det kan bli gratis for alminnelige passasjerer å reise med norske innenlandsferjer i framtida. Samtidig må bilistene forberede seg på en saftig prisøkning.

Et forsøk med omlegging av takstsystemet er i gang, men møter stor skepsis både hos ferjeselskaper og hos mange av trafikantene.

Utvides

Bakgrunnen for forsøket som har startet på fem ferjestrekninger i Norge er å gjøre billetteringen enklere. Ved at alle kostnadene veltes over på bilene, får disse en takstøkning på 35-40 prosent.

Forsøket har vært i gang på fem strekninger i Trøndelag, Nordland og Vest-Agder siden 1. mars i fjor, og skal fra 1. mars i år utvides med fem nye ferjestrekninger i Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland. Prosjektleder Erik Amdal sier til NTB at det skal lages en rapport i slutten av 2004, som skal gi grunnlaget for en beslutning om hvordan billetteringen skal gjennomføres i framtida. Det er Stortinget som skal ta den endelige beslutningen.

Forenkling

Amdal sier at målet først og fremst er en enklere billettering, og at man allerede kan vise til resultater på ferjer der det i perioder må være dobbelt mannskap for å gjennomføre billetteringen.

Forsøkene viser så langt også en del sideeffekter. Den viktigste effekten er utstrakt grad av kameratkjøring og økt trafikk på bussene. En effekt av dette igjen er et lavere antall gjenstående biler.

En negativ effekt ved enkelte ferjekaier er det Amdal kaller " Texas-parkering". Folk setter bilen igjen, og reiser selv gratis over fjorden med ferja. På strekningen Hokstad-Levanger har trafikknedgangen for biler vært 10 prosent det siste året. Denne effekten er mest synlig der en ferje har et bysentrum som en endestasjon.

Tapte inntekter

- Et lavere antall biler kan blir resultatet av en slik billettering. Tapte inntekter må tas igjen gjennom takstsystemet, sier rådgiver Stein Eriksen i Vegdirektoratet til NTB. Men ved å spare kostnader ved billetteringen og ved å utnytte ferjene maksimalt, kan ferjeselskapene også spare kostnader gjennom effektiviseringen.

De fem nye ferjesambandene som skal utprøves fra 1. mars blir trolig Brekstad-Vallset i Sør-Trøndelag, Solholmen-Mordalsvågen og Aukra-Hollingsholm i Møre og Romsdal, Harstad-Sørrollnes i Troms og Arsvågen-Mortavika i Rogaland. Reservesamband er Hareid-Sulesund og Volda-Folkestad i Møre og Romsdal, og Lauvik-Oanes i Rogaland.

Skepsis

I Møre og Romsdal er en superferje på sambandet Hollingsholm-Aukra under bygging i forbindelse med Ormen-Lange-prosjektet. På denne ferja skal all billettering kunne skje automatisk.

Det er likevel en viss skepsis til Vegdirektoratets satsing på automatisk billettering i Møre og Romsdal fylkesbåter (MRF)/Fjord1. Divisjonssjef Anker Grøvdal sier til NTB at ferjene uansett må ha en minimumsbemanning av sikkerhetsmessige årsaker, og at det er de samme mannskapene som i stor grad står for billetteringen. Dermed er det ikke gitt at en sparer noe på å la automatikken overta.

Ha tilkjennegir også en viss skepsis til omleggingen av takstsystemet.

- Vi skal være med og prøve dette ut, men vi bør tenke oss om mange ganger før vi gjennomfører dette permanent, sier Grøvdal.

(NTB)

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen