LITTERATURHUSET, OSLO (Nettavisen): Ifølge en ny rapport vil elektrifisering av olje- og gassektoren i Norge redusere utslippene i Europa og globalt, og være avgjørende for å nå norske klimamål.

Rapporten er bestilt av bransjeorganisasjonen Offshore Norge (tidl. Norsk olje og gass) og utarbeidet av Thema Consulting, som har analysert effektene av å elektrifisere den norske olje- og gassektoren med strøm fra land.

– Vi har funnet ut av vi reduserer norske utslipp ved å ta kraft fra land. Vi reduserer også europeiske utslipp, fordi kraftproduksjonen som trengs for å forsyne sokkelen har ikke på langt nær så høye utslipp som dem vi kutter på norsk sokkel, sier Berit Tennbakk, partner og energimarkedsanalytiker i Thema Consulting, som presenterte rapporten torsdag morgen, til Nettavisen.

Rapporten konkluderer også med at elektrifisering av sokkelen også har en global klimaeffekt:

– Når vi ser på markedseffektene i kvotemarkedet og i gassmarkedet globalt, er det ingenting som tilsier at de tilpasningene vi får der vil føre til en økning i utslipp, sier Tennbakk, som også hevder at prosjektet vil være lønnsomt .

Rapporten kan leses sin helhet her.

Les også: Norge skal bygge enormt med havvind – pris og konsekvenser er ukjent

– Reduserer med 80 prosent

Ifølge Tennbakk vil det ikke være mulig å nå de norske målet om å redusere utslipp med 50 prosent innen 2030 dersom ikke elektrifisering av sokkelen gjennomføres.

Her er hovedkonklusjonene fra rapporten:

  • Utslippene i Europa reduseres med rundt 80 prosent av utslippskuttet vi får av å elektrifisere olje- og gassinstallasjoner i Norge, fordi det blant annet øker sannsynligheten for sletting av kvoter og en ytterligere tilstramming av kvotetaket.
  • Globalt reduseres utslippene ytterligere fordi den frigjorte gassen ved å elektrifisere, blir eksportert og fører til redusert LNG-produksjon. LNG har høyere utslipp i produksjons- og transportkjeden enn rørgass.
  • Å elektrifisere olje- og gassektoren reduserer utslippene i Norge og er avgjørende for å nå norske klimamål.
  • Elektrifiseringsprosjektene som er gjennomført er lønnsomme og kraften brukes like effektivt som når prosjekter elektrifiseres i landbasert industri og transportsektoren. Dersom lønnsomme elektrifiseringsprosjekter ikke gjennomføres, vil det bli vanskeligere og dyrere å nå klimamålene.

– Dynamikken er den samme uansett

Det siste året har gitt ekstreme endringer i energimarkedet det siste året, med Russlands krigføring og effekten gassmarkedet i og med at EU vil kutte ut russisk gass. Kullkraftverk fyres opp igjen, og Tyskland har inngått en ny gassavtale med Qatar.

Berit Tennbakk i Thema Consulting er likevel trygg på at analysen holder, selv om ingen kan si hvordan verden ser ut om to-tre år:

– Vi vet ikke hva som kommer til å skje. Analysen er imidlertid ikke knyttet til en spesifikk markedssituasjon, men til at markedet fungerer og har en dynamikk. Effekten vi får er ikke avhengig av knapphet eller ikke knapphet i markedet. Men å få gjennomført utslippskutt fører i hvert fall ikke til økte utslipp, sier Berit Tennbakk ti lNettavisen.

– Samtidig fastlår Statnett nå at vi i Norge i praksis kan gå tom for ledig kraft om få år. Hva er da fornuften i å bruke 10 terrawattimer på å elektrifisere sokkelen?

– Fornuften er at det er lønnsomme tiltak gitt at vi skal oppnå reduserte utslipp.

– Og da får vi høyere strømpriser?

– Markedet kanaliserer kraften til bruken der den har størst verdi. Vi viser at ikke det ikke er forskjell på effekten av å bruke den til petroleum eller ny industri. Konsekvensene for kraftmarkedet og for en eventuell knapphet på kraft er de samme.

– Er det noe alternativ hvis vi skal nå utslippsmålene?

– Nei. Da må vi legge ned industri, men det er vel ikke helt planen, sier Tennbakk.

Les også: Milliardene som brukes på elektrifisering av sokkelen burde heller brukes på å sikre gassrørledningene


Tviler på effekten

Men selv om rapporten gir faglige argumenter for å elektrifisere sokkelen, møter den motstand - fra politisk hold, men også faglig.

Asbjørn Torvanger, seniorforsker i Cicero senter for klimaforskning, er ikke overbevist om at elektrifisering er veien å gå, selv om han ønsker analysen velkommen:

– Det interessante spørsmålet er ikke om elektrifisering av sokkelen har en global klimaeffekt, men om det har god nok og robust nok effekt i forhold til andre tiltak man kunne hatt for å redusere utslipp i Norge. For hvor sikre er vi på at vi får den effekten vi ønsker?

Han peker da blant annet på bedre utnyttelse av kvotesystemet:

– For eksempel kunne vi kjøpt flere kvoter i det europeiske systemet. Vi må se på andre tiltak, og effektene av disse. Vi må vektlegge hvor robuste tiltakene er. Mange av analysene bygger på usikre forutsetninger, fordi prisene, politikken og energimarkedet endrer seg over tid, sier Torvanger til Nettavisen.

Politisk uenighet

Elektrifisering av enkeltprosjekter er lønnsomt for petroleumsselskapene på grunn av klimakvoter, avgifter og oljeskatteregimet, som gjør at investeringene for en stor del betales av staten.

Det har lenge vært politisk uenighet om elektrifisering av sokkelen, blant annet fordi elektrifiseringen kan føre til høyere strømpriser for husholdningene. Samtidig har det blitt stilt spørsmål ved effekten på utslipp utenfor Norges grenser.

I Hurdalsplattformen slår Ap-Sp-regjeringen fast at de skal sørge for videre elektrifisering, men i fjor vår sa flere i Sp at de ønsket å revurdere dette. I august slo imidlertid olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at planen om elektrifisering står fast.

Allerede før rapporten var ferdig presentert, tikket de første politiske reaksjonene inn.

Frp: – Bestillingsverk

Frp, som er imot elektrifisering av norsk sokkel, er sier at rapporten fremstår som et bestillingsverk.

– At en av slutningene er at elektrifisering kan føre til at flere kvoter slettes betyr at de her har konkludert basert på sannsynligheter, sier energipolitisk talsperson i Frp Terje Halleland.

Han sier at partiet flere ganger har bedt både nåværende og forrige regjering om å dokumentere tiltaket, uten at de kan påvise noen globale utslippseffekter, og

– Det er også bred støtte, blant annet av klimaforskere i Cicero som mener tiltaket ikke gir noen reelle utslippseffekter, sier Halleland..

Høyre sier at rapporten viser det de har ment hele veien.

– For å innfri Parisavtalens mål må vi kutte store utslipp fra sokkelen, og dette kan gjøres mest effektivt ved å elektrifisere deler av aktiviteten på norsk sokkel, sier Høyres energipolitiske talsperson Ove Trellevik.

Les også: Skrur opp strømprisen og lar bedrifter gå konkurs: – Leit, men det må vi leve med