Gå til sidens hovedinnhold

Fersk NHO-rapport: En av fem planlegger oppsigelser

Nedgangen gir flere ledige framover, ifølge fersk rapport fra NHO.

«Det er utsikter til mange år med unormalt høy arbeidsledighet», skriver NHO i rapporten, og estimerer samtidig at sysselsettingen faller med 80.000 personer i 2020.

Nedstengningen i mars ga på kort tid en firedobling av ledigheten, til 300.000 registrerte helt ledige arbeidssøkere hos NAV, som tilsvarer 10,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er mer enn noen gang etter 1945. I tillegg økte antallet delvis ledige - til 97.000 personer i slutten av mars.

Siden har flere kommet tilbake i jobb, men andelen helt ledige er fortsatt større enn noen gang siden 1995, og om lag 2 prosentpoeng høyere enn før smitteverntiltakene kom i mars.

Les også: 216.000 nordmenn er i samme situasjon som Carl-Fredrik (46): - Vi omtales og føler oss som en pariakaste

- Permitterte blir arbeidsledige

NHO-rapporten viser at utsiktene på arbeidsmarkedet ikke er de beste framover. Hele 20 prosent av spurte medlemsbedrifter sier i en fersk undersøkelse at de planlegger oppsigelser.

Rapporten nevner flere årsaker til at ledigheten øker:

  • Flere permitterte har vært permittert i mer enn tre måneder, og endrer da status fra sysselsatt til arbeidsledig.
  • Flere bransjer, som overnatting, servering og transport, er stadig sterkt rammet av smitteverntiltakene. Dette påvirker produksjonen framover.
  • Bedriftene er mer negative i september enn de var i august. En økende andel har gått til oppsigelser
  • Andelen som planlegger oppsigelser er høy, nesten en femdel av de som svarer.
  • SSB og NAV melder om et kraftig fall i antall ledige stillinger i første halvår.
  • NAV-tallene viste en liten oppgang i juli, men ny nedgang i august.

«Samlet anslår vi at veksten i produksjonen i andre halvår ikke vil være tilstrekkelig til å forhindre en fortsatt nedgang i sysselsettingen. Dermed vil arbeidsledigheten målt med AKU (SSBs arbeidskraftsundersøkelse, red.anm) øke utover høsten». skriver NHO i rapporten.

Les også: Virke: Reiselivet vil miste 2 av 3 omsetningskroner i år

Timeverk redusert

NHO har beregnet at antall utførte timeverk falt med 62 millioner timer i andre kvartal, sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Det er stor forskjell på næringene. I noen næringer var nedgangen 24 mye større enn dette, skriver NHO.

For eksempel gikk antall timeverk i overnatting og servering samt transport ned med henholdsvis 10 og 20 prosent fra første til andre kvartal.

Oljeprisfallet ga også redusert aktivitet i petroleumsnæringene, men også mer indirekte berørte bransjer, som bygg og anlegg, hadde en nedgang i antall timeverk i den samme perioden.

Statistikkene over ledige stillinger, fra SSB og NAV, viser et klart fall fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og et ytterligere fall fra første til andre kvartal - særlig i transport, industri og forretningsmessig tjenesteyting.

En svak oppgang i juli forklares med delvis gjenåpning av reiselivet, men i august ble det en ny nedgang til tilgangen på ledige stillinger, som vist i tabellen over.

Les også: Jan Fredrik Karlsen langer ut mot regjeringen: – De setter oss sjakkmatt hele tiden

Kommentarer til denne saken