Spåmakerne i DNB Markets er ute med en fersk oppdatering om norsk økonomi to dager før Norges Bank kommer med sin store økonomiske rapport.

DNB Markets har holdt døren åpen for at vi kan allerede neste år få en renteheving, de nye rentesignalene får vi fra Norges Bank til torsdag.

DNB Markets demper i den ferske oppdateringen faren for en renteoppgang i den nye rapporten. Hovedsynet er at Norges Bank venter med å sette opp styringsrenten til begynnelsen av 2022, i så fall fra 0 til 0,25 prosent.

De overordnede bedre utsiktene kombinert med høyere boligpriser peker ifølge DNB mot en renteøkning i mars 2022. Norges Bank har hittil indikert at første renteøkning kommer mot slutten av 2022.

Les også: Ny rapport: Dårlig nytt for deg som ikke har bundet renten

Bedre

Uansett, det gledelige er at DNB Markets mener utsiktene for norsk økonomi har bedret seg i forhold til rapporten de kom med i august. Ja, den andre koronabølgen er verre enn ventet, men på den andre siden har gjeninnhentingen etter den første bølgen i vår vært sterkere enn det man så for seg.

Rstriksjonene og nedstengingen av samfunnet nå er mildere enn på vårparten, og ikke minst kommer utviklingen av en effektiv vaksine tidligere enn ventet.

For 2020 spår ekspertene i DNB at fastlandsøkonomien vil falle med 3,4 prosent, som er et usedvanlig stort fall. Men, det uvanlige kraftige fallet kan bli erstattet med en oppgang på hele 4 prosent i 2021. Det er riktig nok en litt lavere vekst enn det DNB så for seg i augustrapporten.

Les også: NHO frykter vaksinesmell for norsk økonomi

Vellykket vaksinering

Til gjengjeld var veksten i norsk økonomi i tredje kvartal sterkere enn antatt. Og med et vellykket vaksineprogram neste år tror økonomiekspertene i Norges største bank at restriksjonene gradvis fjernes i løpet av første halvår

I så fall går det mot et solid oppsving i økonomien i andre halvdel av 2021, som er drevet av et høyere privat forbruk.

Det overordnede bildet er likevel litt blandet. Siden DNB Markets kom med sine prognoser i august, er det tre forhold som har påvirket utviklingen i norsk økonomi i ulike retninger.

For fire måneder siden var spådommen en lavere vekst nå i fjerde kvartal etter en forventet sterk sommer. Det skulle gi et godt tredje kvartal. Og veksten i kvartal ble sterk, hele 5,2 prosent, som var over forventningene.

Nye nedstenginger

Oktobertallene lå også klart over det DNB så for seg. Men de høyere smittetallene fra oktober ga nye nedstenginger og restriksjoner fra og med 5. november. Dessuten har arbeidsledigheten økt fra 3,5 prosent i oktober til 3,9 prosent ved utgangen av november. Det er altså ikke bare lyspunkter.

Men DNB-økonomene venter at norsk økonomi i fjerde kvartal vil øke med 1,1 prosent, som er langt sterkere enn en normalvekst (0,4-0,5 prosent). Det skyldes den sterke oktoberveksten og en høyere inngangsfart i kvartalet.

De nåværende restriksjonene skader ikke økonomien like mye som de gjorde i mars og april. Det ligger derfor an til et sterkt førstekvartal i 2021, gitt ytterligere lempinger av tiltakene.

Les også: Ny undersøkelse - dette er låneformen nordmenn avskyr

Kjøpefest

Og ser vi frem mot sommeren, kan den store utrullingen av effektive vaksiner virkelig sette fart på økonomien. Beveger vi oss gjennom sommeren, er vi ifølge DNB høyst sannsynlig i gang med en omfattende vaksinering, som kan gi en sterk vekst i nordmenns private forbruk.

Noe av pengene spares til 2022 og dermed en ytterligere økning i forbruket. Men arbeidsledigheten vil ikke falle kraftig, DNB spår en nedgang fra 4,7 prosent i 2020 til 4,5 prosent i 2021.

Den såkalte kjerneinflasjonen, prisstigningen korrigert for avgiftsendringer og energipriser, blir relativt høy i år, over prismålet til Norges Bank på 2 prosent. Det skyldes den svake kronen, prisene på importvarer har steget til dels mye. Men med en sterkere krone går det mot lavere prisstigning neste år.

Prisfesten fortsetter

Boligprisene ligger i år an til å stige 7-8 prosent, ifølge de seneste tallene til Eiendom Norge. DNB spår at den høye boligprisveksten holder seg og tror på 8 prosent også neste år.

Selv med en flat utvikling i 2021, vil gjennomsnittlige boligpriser være 4,4 prosent høyere enn i 2020. Men DNBs eksperter tror at boligprisene neste år i gjennomsnitt stiger 0,6-0,7 prosent mer per måned enn det som er normalt.

Effektene av de rekordlave rentene er ennå ikke tatt fullt ut, og de fleste husholdningene har takket være koronakrisen og reiserestriksjoner styrket økonomien.