KVADRATUREN (Nettavisen Økonomi): Fintanstilsynet er torsdag ute med sin halvårlige rapport om utsiktene for norsk økonomi og finanssektoren, «Finansielt utsyn». Og i denne rapporten er tilsynsmyndighetene opptatt av den høye gjelden til husholdningene.

Finanstilsynet konstaterer at mange husholdninger har en svært høy gjeld i forhold til inntekten og boligens verdi. Disse husholdningene er sårbare ved inntektsbortfall, økte utlånsrenter og boligprisfall.

Les også: Dobbel smell for husholdningene: - Jeg er bekymret

Sårbart

-Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser har lenge vært, og er fortsatt, de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding torsdag.

Dersom mange husholdninger må redusere sine kjøp av varer og tjenester samtidig, kan det ifølge Finanstilsynet få store negative ringvirkninger i økonomien og det finansielle systemet, altså for bankene og utlånsinstitusjonene.

Prisene på næringseiendommer har også steget mye over mange år. Bankene har store utlån til næringseiendomsselskaper.

Les også: 70 sparebanker på dødsliste - sjekk om din bank er med

Prisfall

En uventet renteoppgang eller økte risikopremier, altså at investorene krever høyere avkastning, kan føre til betydelig prisfall på næringseiendommer. Det vil i så fall øke risikoen for bankene.

Finanstilsynet har også fått med seg den høye inflasjonen som nå herjer i en rekke land. Tilsynsmyndighetene er usikre på om dette er forbigående.

- Dersom den økte inflasjonen skulle vedvare eller tilta, kan det gi behov for en kraftig pengepolitisk innstramming i mange land. Dette vil i så fall også påvirke norsk økonomi og det norske finansielle systemet, som er sårbart ved sterk renteoppgang, sier Baltzersen.

Frykten er at en høy prisstigning vil føre til en kraftig pengepolitisk innstramming. Sagt litt mer folkelig: At rentene kommer til å stige kraftig.

- Men jeg vil understreke at Finanstilsynet spår ikke en kraftig renteoppgang, men vi må være oppmerksomme på det, sa Baltzersen på pressekonferansen.

Les også: Finanstilsynet slår alarm om boliglånsgjelden: - Dette er bekymringsfullt

Betydelig risiko

I den forrige rapporten fra nøyaktig et halvt år siden advarte tilsynsmyndighetene mot at den høye husholdningsgjelden og høye eiendomspriser utgjør en betydelig systemrisiko. Denne advarselen gjelder altså fortsatt.

Men eller konstaterer Finanstilsynet at aktiviteten i norsk og internasjonal økonomi har tatt seg raskt opp etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte koronapandemien.

Denne oppgangen reduserer faren for finansiell ustabilitet på kort sikt. Det er likevel betydelig usikkerhet om pandemiens videre forløp. Og Finanstilsynet advarer mot at husholdningenes gjeldsbelastning og eiendomsprisene høyere enn før pandemien.

Finanstilsynet advarte i rapporten for ett år siden blant annet mot at banktapene kan ha vært for små under koronapandemien. Ett år senere er det lite som tyder på at bankene kommer med store, nye koronaavsetninger.

- Næringslivet har god tilgang til finansiering, konstaterte Baltzersen på en pressekonferanse torsdag.

To scenarier

Tilsynsmyndighetene har analysert to mulige utviklingsbaner for norsk økonomi. I det ene scenariet starter omstillingen til et lavutslippssamfunn umiddelbart. Denne skjer uten for store kostnader for sysselsetting og produksjon.

I et alternativt scenario starter omstillingen senere og preges av brå og uordnet overgang både i Norge og internasjonalt. Finanstilsynet advarer mot at det øker risikoen for feilinvesteringer og for verdifall på det bedriftene eier.

Finanstilsynets beregninger viser at i et slikt scenario vil bankenes tap på utlån til bedrifter bli betydelige. Det positive er at de beregnede tapene vurderes å være håndterbare for norske banker.