Benchmarking Alliance har analysert rompriser og rombelegg i Norge basert på 61.000 rom. Rapporten viser at snittprisen i Oslo inklusive Fornebu er opp fra ca. 800 kroner i første halvdel av 2021 til 1300 kroner i første halvår i år. I tillegg kommer moms (12 prosent), samt frokost. Total rompris blir dermed fort 1600-1700 kroner.

– Hotellene i Oslo har en prisvekst på 16,6 prosent fra første halvår 2019 og hele 60,8 prosent fra første halvår i fjor. Rombelegget i Oslo er derimot 17,4 prosent lavere enn i første halvår 2019.

– Prisene dannes av forholdet mellom tilbud og etterspørsel. 60 prosent er mye, ja, men i fjor var det veldig lavt, sier hotellrådgiver Peter Wiederstrøm til Nettavisen. Han har analysert tallene i rapporten fra Benchmarking Alliance.

Les også: Jeg visste godt at vi verken hadde råd til å fly, bo på hotell eller leie hytte i feriene, men jeg kjente aldri på skam

Store restriksjoner

Første halvdel av 2021 var preget av koronapandemien. 2019 er regnet som det siste normalåret i hotell- og reiselivsbransjen, så ødela pandemien fra mars 2020.

Kommunikasjonsdirektør Bettina Flatland i Nordic Choice Hotels skriver i en SMS til Nettavisen at fjoråret bar preg av at Oslo var underlagt strenge restriksjoner. Det påvirket prisbildet.

– I Oslo ser vi i år en høyere etterspørsel enn vi så i 2019. Prisutviklingen kommer som følge av presset kapasitet, samt den generelle prisveksten som følge av økte kostnader på varer og tjenester, skriver Flatland.

Les også: Hamarøy hotell reagerer kraftig etter rasistiske gjester: – Skjerp dere, voksne

Kjærkomment

Hun mener det er kjærkomment for hele reiselivsnæringen at både konferanse- og kulturarrangementer nå kan avholdes og at flere turister preger bybildet.

– Det er mange gode grunner til at folk trekkes mot Oslo i sommer. Men vi merker oss at utviklingen av Bjørvika-området og kulturtilbudet i hovedstaden trekker flere gjester til byen. Det gjelder enten de kommer langveisfra eller bor på hotell i egen by.

Hotellene sliter i likhet med andre bedrifter med økte strømpriser og en generell sterk prisvekst. På spørsmål om hvor mye av prisøkningen som skyldes kostnadsøkninger, svarer Wiederstrøm:

– Kostnadsveksten for hotellene er formidabel, blant annet for energi, mat og personal. Rentene går opp også, og selvsagt må dette dekkes inn.

Han vil ikke spå om hotellprisene skal opp ytterligere i andre halvår.

Mer effektive

For hotellene er det selvfølgelig svært viktig at rommene fylles opp for at de skal tjene penger. Under koronapandemien var belegget nede på 10-20 prosent (se lenger ned), og da blir det umulig å tjene penger. Men noen eksakt lønnsomhetsgrense vil ikke Wiederstrøm sette.

– Dette avhenger av mange ting, blant annet rompris, annen omsetning og kostnadsstruktur. Det er nesten helt umulig å si noe generelt om hvor stor belegget bør være, annet enn at hotellene er langt mer effektive nå enn tidligere. Det betyr at man tåler lavere beleggsprosent enn tidligere, sier Wiederstrøm.

- Vi regner normalt med at et hotell må ha 20 prosent belegg for å kunne forsvare driften hvis vi ser bort fra husleie. Med husleie snakker vi opp mot 40 prosent.

- For å dekke øvrige finanskostnader og avskrivninger bør beleggsprosenten være opp mot 50 prosent, sa Christian Ringnes til Nettavisen for to år siden. Han understreket at dette var veldig grove tall.

Les også: Reagerer kraftig på tipskulturen i Norge: – Drøyt

Vekst overalt

Samtlige 13 storbyer har ifølge den ferske rapporten en vekst i romprisene fra første halvår i fjor. I hele 12 av 13 byer er det prisvekst fra første halvår 2019.

Hotellene i Bergen, Stavanger og Trondheim har alle en pen nominell romprisvekst i første halvår, altså vekst i faktiske priser.

Det gjelder målt både mot første halvår 2019 og første halvår i fjor. Hotellene i de store regionbyene har klart å øke rombelegget fra første halvår i fjor, men må tåle et fall i belegget fra første halvår 2019.

Les også: Stian Blipp rammet av feriekaos: – Tidenes ræva hotell

Svakt i vinter

Oslo har altså en nedgang i rombelegget i første halvår sammenliknet med det siste normalåret 2019.

– Det er fordi januar og februar i år var så svake, kommenterer Wiederstrøm.

Det sentrale måltallet for hotellene er «losjiomsetning per disponible rom», såkalt RevPAR. Det betyr omsetning per tilgjengelig rom:

Omsetningen deles på totalt antall tilgjengelige rom på hotellet og avhenger både av prisen og rombelegget. Jo høyere RevPar, desto bedre. Koster gjennomsnittsrommet 1000 kroner og belegget er 50 prosent, blir RevPar 500 kroner, 1000 kroner hvis hotellet er fylt helt opp.

RevPar er for første halvår samlet opp 4,1 prosent sammenliknet med første halvår 2019. Dette helt sentrale nøkkeltallet er opp hele 152 prosent fra første halvår i fjor, som viser hvor viktig det er å fylle opp rommene.

Les også: I denne byen er hotellprisene skyhøye

Dobling av rombelegget

Ellers viser rapporten at samtlige 13 storbyer på oversikten har vekst i rombelegget fra første halvår i fjor. De fleste av byene har rundt en dobling (se grafen under). Den blå grafen viser utviklingen for 2022.

Men, bare 3 av 13 norske storbyer hadde høyere rombelegg i første halvår i år enn i første halvår 2019.

Wiederstrøm tolker likevel tallene som at hotellbransjen viser tegn til å være tilbake til normalen, i alle fall hva omsetningsstatistikken gjelder. Men ellers mener han det mye som ikke er normalt, også i denne næringen.