Gå til sidens hovedinnhold

Fersk rapport: Kraftig økning i forbruket, men lavere nettleie

Nettleien blir lavere selv om strømforbruket kommer til å øke kraftig, hevder Energi Norge i en fersk rapport.

Vi kan vente oss en dramatisk økning i strømforbruket det neste halvannet tiåret. Det framgår av en rapport som Energi Norge legger fram i dag. Rapporten er utarbeidet av DNV GL for Energi Norge, interesseorganisasjonen for kraftbransjen.

Økningen i forbruk som rapporten stipulerer er på 35 terrawattimer (TWh) fram mot 2040. Et kryptisk tall for de fleste, men det totale forbruket i Norge i dag er på omtrent 130 TWh, forklarer Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

- Det er like mye økt forbruk som totalforbruket i dag i de tre største industrifylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal, sier Kroepelien.

Les også

Jo – elbilen bruker strøm også når den står parkert

Elbilene drar opp

Årsaken til økningen er blant annet mer bruk av elbil - som anslås å stå for en tredel av veksten. Energi Norge anslår at norske husholdninger vil bruke mellom 5 og 10 TWh mer strøm om 20 år enn vi bruker nå. Økningen tilsvarer forbruket i hele Oslo kommune i dag (8,9 TWh).

Tidligere har ekspertene ment at denne økningen også vil føre til høyre kostnader for forbrukerne.

- Men også annen elektrifisering av transporten bidrar: vi vil se dette i fergetrafikken, tyngre kjøretøyer og til og med småluftfart. Ja, det er nesten utrolig!

I tillegg bidrar industrivekst i Norge, som tradisjonell kraftindustri, men også batteriproduksjon og datasentre samt elektrifisering av petroleumsinstallasjoner.

Les også

Slik klager du på en vare

Les også

Nye strøm-regler kan gi dobbel nettleie - én gruppe rammes hardt

Ville ha dyrere middagslaging

Også NVE har tidligere stipulert et økt forbruk. Hele bransjen venter nå på NVEs nye forslag til «effekttariff» - et prissystem for å få til en bedre fordelt belastning av strømnettet.

Ideen er at ved å fordele belastningen bedre, kan samfunnet spare ekstraordinær utbygging av strømnettet som i sin tur vil kunne påføre kundene ekstra prisøkninger for strømbruken.

NVEs opprinnelige forslag til dette fikk hard medfart i høringsrunden, blant annet fordi etaten la opp til å prise opp forbruket i perioder med høy belastning kraftig - som betydde at å lage middag eller lade elbilen etter jobb ville bli dyrere enn å gjøre det på kveldstid.

Les også

Fornybar strøm har et enormt og kjempedyrt problem de færreste tenker på

- Ny teknologi redder strømprisen

I rapporten som legges fram i dag estimerer Energi Norge at kundene tvert imot kan se fram til lavere nettleie om 10 til 15 år, riktignok med visse forutsetninger. Det er fortsatt slik at det skal lønne seg å lade elbilen om natten og flytte mer forbruk til kvelden, fastslår Kroepelien.

- Alle batteriene og omfattende tekniske fremskritt gir nye muligheter til å styre lasten bedre. Sammen med litt justering av nettariffene flyttes belastningen. NVEs første forslag brukte det kryptiske begrepet «abonnert effekt», som er vanskelig for kunder å begripe.

Den nye modellen blir lettere å forstå for kunden, fremholder Energi Norge-sjefen:

- Hvis man får en bred elektrifisering uten å øke kapasiteten, blir det en stor ubalanse og prisen vil øke kraftig, men det er ikke det vi forventer. Tvert imot ser vi at nettkostnadene kan holdes nede. DNV GL sier at nettleien kan holdes på dagens nivå eller gå ned.

Fornybar energi både fra vann og vind og sol vil bidra til dette, tror bransjeorganisasjonen. Et av perspektivene i rapporten er økt utbredelse av egenprodusert solenergi.

Les også

2,3 millioner nordmenn har gjort en strømtabbe

Vann, vind og sol

- Flere vil betale for forbruket de selv har. Har du sol på taket og stor elbil, bærer du nettkostnadene selv, og da går de samlede kostnadene ned. Dette utgjør en forskjell på en milliard i investeringer.

Ifølge Kroepelien vil kostnadene for å transportere strømmen endre seg.

- Vi har rikelig tilgang på ren fornybar energi i Norden. NVEs siste kraftmarkedsanalyse viser at selv med betydelig økt forbruk, vil det fortsatt være et overskudd av fornybar energi i Norge til lav kostnad.

Men da må man hente ut potensialet som ligger i å bygge ut landbasert vind og oppgradere gamle vannkraftverk. Utsatte investeringer har vært uheldig, mener energi Norge-sjefen:

- For at kundene skal oppleve at økt forbruk ikke fører til veldig økt strømpris, må jo tilbudet økes tilsvarende forbruket.

Hvis politikerne skal oppnå målet om nullutslipp fra biler, er det viktig at ladingen ikke foregår om ettermiddagen, men på natten, understreker Kroepelien, som fastholder at samlet sett vil nyvinningene bidra til å holde kostnadene nede, selv om forbruket altså øker kraftig.

Reklame

United-legenden håper Solskjær henter Haaland til Old Trafford

Kommentarer til denne saken