Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) bekrefter det bilistene har fått med seg: Det er blitt mye dyrere å fylle opp tanken på nyåret, prisene har nådd nivåer vi aldri har sett før.

SSB-tallene torsdag morgen viser en oppgang i bensinprisene på hele 21,2 prosent fra februar 2021. Fra januar til februar 2022 steg prisene med 5,7 prosent.

– Det høye prisnivået for denne gruppen kan sees i sammenheng med høyere oljepris som følge av uro i markedet, sier Espen Kristiansen i SSB i en kommentar

Mye avgifter

Drivstoffprisene i Norge består av en betydelig del avgifter, noe som demper den relative påvirkningen av endringer i innkjøpspris. Prisene på bensin og diesel steg med henholdsvis 6,0 og 5,9 prosent fra januar til februar 2022.

Bensinprisene inngår i undergruppen «drivstoff og smøremidler» i den totale prisindeksen. I januar steg denne undergruppen med 16,4 prosent fra januar 2021.

Prisene for 1 liter bensin og diesel har kommet opp i over 24 kroner literen og kan nå over 30 kroner hvis oljeprisen skulle stige ytterligere.

Klar oppgang

Tallene fra SSB viser ellers at den totale prisstigningen i februar var på 1,1 prosent, mens prisene det seneste året har økt med 3,7 prosent. Kjerneinflasjonen fra februar 2021 til februar 2022 er på 2,1 prosent.

Norges Bank har som mål at denne prisstigningen over tid skal ligge på 2 prosent. En høyere prisstigning enn det øker isolert sett faren for renteøkninger.

Både DNB Markets og Nordea Markets ventet at kjerneinflasjonen i februar endte på 1,9 prosent på årsbasis, opp fra 1,3 prosent i januar. 1,9 prosent er langt over Norges Banks egne forventninger (1,2 prosent).

Spådommen for den totale prisstigningen var rundt 3 prosent, i så fall ned fra 3,2 prosent i foregående måned.

Prisfall på strøm

Høyere matvarepriser vil trekke opp prisveksten, mens lavere strømpriser trekker i motsatt retning. Prisene for elektrisitet inkludert nettleie falt med 5,5 prosent fra januar til februar 2022.

– Strømprisene i februar var på det laveste nivået siden juli 2021. NVE peker på lavere forbruk som følge av mildt vær, i tillegg til mye vind i nabolandene våre, for å forklare de lavere prisene i februar, sier Espen Kristiansen.