Visste du at Norge siden 2010 har produsert mer gass enn olje? Og at Norge er Europas nest største leverandør av gass?

I det siste har to ting skjedd samtidig: Etterspørselen etter gass i Europa har økt betraktelig og prisen på gass har skutt i været.

Mandag denne uken ble naturgass handlet på spotmarkedet for 6 kroner/sm3. Det tilsvarer en tredobling av prisen i løpet av de siste seks månedene.

Ved utgangen av juli hadde vi allerede eksportert gass til en høyere verdi av den samlede gasseksporten i fjor.

De historisk høye prisene betyr gode tider for dem som selger gass. Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass er blant dem som jubler høyest.

– Med dagens pris dekker eksportverdien av gass alene denne månedens utgifter til folketrygden. Norsk gass er ekstremt lønnsom og ligger an til å sette ny eksportrekord i inneværende år, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass.

Les mer: Chuck Norris fronter storsatsing fra Aker

– Gledelig

Utgiftene til folketrygden var på 436 milliarder kroner i 2020, eller rundt 36 milliarder kroner i måneden. Folketrygden i 2021 antas å bli 467 milliarder kroner, eller 38,9 milliarder per måned.

I juli var verdien av gasseksporten 29,7 milliarder kroner, og i august ventes snittprisen å være høyere enn måneden før. Hauglie venter en gasseksport verdt 45 milliarder kroner for august når SSB kommer med sin neste oppdatering i neste uke.

– I kjølvannet av en pandemi, der uttak fra oljefondet har vært avgjørende for å kunne drive en offensiv motkonjunkturpolitikk, er det gledelig å kunne melde at vi ligger an til å fylle på igjen til fondet, sier Norsk olje og gass-direktøren.

Selv med beskjedne anslag for høstens gasspriser vil vi nærme oss en rekord i inntekter fra gasseksporten til Europa i 2021 (se faktaboks). Legger vi prisnivået fra juli eller august til grunn, vil eksportinntektene knuse rekordåret 2018, da Norge eksportere gass til en verdi av 265,4 milliarder kroner.

Økt etterspørsel fra Europa som følge av gjenåpningen, leveranseproblemer fra russiske produsenter, samt en høy kvotepris som gjør at klimagassutslipp blir dyrere, har gjort at gassprisene har skutt i været den siste tiden. Meglerselskapet Carnegie skriver i en oppdatering, som DN omtalte tidligere denne uken, at det «ganske enkelt for lite gass tilgjengelig i EU».

Historisk eksportverdi gass Mrd. NOK
2016 161,1
2017 203,1
2018 265,4
2019 178,1
2020 118,2

Les mer: Regjeringen varsler omfattende endringer i oljeskatten

WWF mener Norge må revurdere gasstrategien

WWF Verdens naturfond lanserte i august en rapport som fastslår at Norge risikerer å produsere mye mer gass enn det Europa vil ha behov for fremover. Hovedforfatter Guro Lystad i WWF forklarer hvorfor:

– Hele 98 prosent av norsk gasseksport går til EU og Storbritannia, som begge har vedtatt klimamål som fører til en dramatisk redusert etterspørsel etter norsk gass når politikken gjennomføres. Selv om vi kan tjene gode penger en mandag i september 2021 på grunn av mange eksterne forhold, demper ikke det den langsiktige klimarisikoen knyttet til norsk gasseksport, sier Lystad.

WWF har i rapporten beregnet lønnsomheten for norsk gass ut ifra en gasspris på 1,25 kroner/sm3, som er prisen som IEA bruker i sitt veikart mot netto nullutslipp. I et scenario der EU og Storbritannia lykkes med å nå målene sine, vil Norge få et problem, mener WWF.

– Dette kan føre til at prisene faller og at felt som bygges ut i dag aldri vil bli lønnsomme. Dette øker selvfølgelig klimarisikoen for Norge. Det er på tide å ta en fot i bakken og revurdere den norske gasstrategien, sier Lystad.

Les også: Aker-sjef Øyvind Eriksen om norsk oljekutt: - Ingen forskjell på klimautslippene