STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) 2019 var en stor opptur for mange olje- og gassbedrifter, og festen fortsetter i 2020, ifølge Sparebank 1 SR-Bank. I bankens ferske konjunkturbarometer sier rundt to av tre oljeeksponerte bedrifter at de forventer oppgang i 2020.

Flere ganger i året stiller sjeføkonom Kyrre Knudsen og Sparebank 1 SR-Bank 800 bedrifter i Sør-Norge spørsmål om hvordan de ser på de neste 12 månedene. 60 prosent av bedriftene melder om bedring i økonomien det siste året, og 66 prosent forventer økt omsetning i året som kommer. Mest positive er selskapene som driver med eksport, samt olje- og gass.

Etter flere år der oljerelaterte bedrifter har skaffet seg flere bein å stå på, for eksempel innenfor fornybar energi, er sjeføkonom Knudsen spent på hva bedriftene velger å gjøre nå som lønnsomheten er tilbake for fullt i oljesektoren.

- Det kan være smart å bruke de gode tidene på å ruste opp og satse litt på nye områder, for det kan komme større svingninger. I sum så må vi få flere bein å stå på over tid. Noen større selskaper har lyktes i nye markeder, selv om lønnsomheten på kort sikt ikke har vært så høy som i oljebransjen. For andre mindre er det mer krevende å diversifisere, sier Knudsen.

Les også: Statsminister Erna Solberg har lært en viktig miljølekse av Greta Thunberg

- En brytningstid

Sjeføkonomen mener at olje- og gassbedriftene som er best rustet i møte med de neste årene, er de som får flere bein å stå på enten geografisk gjennom økt eksportandel eller gjennom nye markeder som fornybar energi og havbruk.

- Oljeleverandører som Aarbakke har økt eksportandelen sin fra 30-40 prosent til 70 prosent, mens store oljeselskaper som Equinor, Aker Solutions og Aibel satser tyngre innen fornybar-sektoren enn tidligere, sier Knudsen og fortsetter:

- Jeg sier ikke at alle skal satse på diversifisering. Er man en mindre bedrift så er det vanskelig, selvfølgelig. Men når Equinor satser på havvind, så bruker de norske underleverandører. Det er en gylden mulighet for oljeleverandørene å jobbe seg inn i fornybar på, med samme kunde. Sånn sett er dette er brytningstid.

En trend som virkelig gjorde seg gjeldende i 2019, var at bærekraft rykket stadig høyere opp på bedriftenes agenda. I Sparebank 1 SR-Banks konjunkturbarometer for januar, svarer nær ni av ti bedrifter at bærekraft er strategisk viktig. Seks av ti har endret strateg av hensyn til bærekraft, mot under fem av ti for seks måneder siden.

- Vi begynner å se konturene av hva bærekraft kommer til å bety for enkelte bedrifter i framtiden. Dette er veldig spennende, sier Knudsen.

Bare det siste halvåret har ti prosent flere, nå nesten halvparten av bedriftene, lagt om driften av hensyn til bærekraft. Kundene (57 prosent) har den klart største påvirkningskraften, sammen med myndighetene (44 prosent), når bedriftene svarer på hvilke aktører som gjør at bærekraft-arbeidet intensiveres.

Bedriftene i Vestland fylke har mest fokus på bærekraft: Hele 65 prosent har justert strategien av miljøhensyn. I motsatt ende ligger rogalandsbedriftene, 55 prosent har endret strategien.

– Akkurat nå er det nærliggende å tro at en av grunnene er at det går bedre i oljebransjen. Aktiviteten har tatt seg opp og bedriftene har mye å gjøre. En annen forklaring kan være at det er særlig utfordrende i denne bransjen å vite hvordan en skal håndtere bærekraft, og at det er større endringer som skal til for å omstille seg. Da sitter beslutningene lengre inne, sier Guro Elgheim Sivertsen, bærekraftanalytiker i Sparebank 1 SR-Bank.

Les mer: Oljeprisen kraftig opp etter militærangrep

Over halvparten av bedriftene venter vekst

Signalene fra de 800 spurte bedriftene, på tvers av bransjer og fylker, viser at flertallet venter vekst. 56 prosent vil ansette flere, 53 prosent skal øke investeringene, mens 58 prosent tror på vekst i ordrereservene.

– Det er ingen tvil om at vi er inne i en kraftig opptur og at veksten i 2019 har vist seg å være overraskende høy. Når vi nå går over i 2020 vil veksten fortsette, men i et roligere tempo, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.

Til tross for handelskrig mellom USA og Kina, samt Brexit i Storbritannia, vokste norsk økonomi i 2019, og arbeidsledigheten sank til rekordlave nivåer. I 2020 blir det imidlertid mindre drahjelp fra oljeaktiviteten.

- Vi har hatt tre år med vekst i innenlandsøkonomien utover det normale. Arbeidsledigheten har falt til det laveste på ti år, og det er nokså lite ledige ressurser i norsk økonomi. Veksten i oljeaktiviteten dempes fra 2019 til 2020, og oljen vil ikke bidra på samme måte som i 2019. Hva som skjer videre, avhenger av hvordan det går i bedriftene og tilgangen de har på arbeidskraft, sier Knudsen.

Les også: Thunberg hardt ut mot norsk oljeutbygging – får kontant svar fra Listhaug