Gå til sidens hovedinnhold

Fete pakker for 1600 fusjons-ofre

DnB-sjef Svein Aaser er villig til å strekke seg langt for å bli kvitt de overtallige etter storfusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR.

1630 ansatte må bort, og nå lokker konsernledelsen i DnB og Gjensidige Nor med fete sluttpakker for å unngå oppsigelser.

Etterlønn i over to år uten arbeidsplikt. Førtidspensjon for de over 60 år, eller halv stilling med full lønn det første året.

Dette er noen av lokkemidlene som nå tilbys til de ansatte i Gjensidige NOR og DnB.

Vil unngå oppsigelser

- Vi skal i størst mulig grad unngå oppsigelser, og vi håper at utformingen av sluttpakkene skal bidra til dette, sier informasjonssjef Ole Gilbo i Gjensidige NOR til TV 2 Nettavisen.

DnB og Gjensidige NOR regner med å spare 1,4 milliarder kroner i året ved å slå seg sammen. Hovedtyngden av kostnadskuttet skal gjennomføres ved å redusere bemanningen med 1630 årsverk. Overtalligheten skal tas ut over de neste tre årene.

TV 2 Nettavisen har fått tilgang til detaljene i sluttpakkene som nå tilbys ansatte i de to bankene. Et stramt arbeidsmarked har presset konsernledelsen fram til etterlønnsordninger som beskrives som gode av både ledelsen og tillitsvalgte i de to bedriftene.

- Rimelig fornøyd
- Vi er rimelig fornøyde. Vi skulle gjerne hatt bedre pakker, men dette er i hvert fall i tråd med hva som har blitt tilbudt i DnB tidligere, sier hovedtillitsvalgt i DnB, Per Hoffmann, til TV 2 Nettavisen.

Stemningen blant de ansatte er likevel spent.

- Det er naturlig nok en avventende stemning internt. Vi har ikke kommet så langt i prosessen at vi vet hvordan fusjonen vil påvirke den enkelte. Vi har heller ikke fått ja til fusjonen, sier Hoffmann.

Tilbud om etterlønn
Ansatte som velger å slutte før fusjonen er på plass vil få 1 års etterlønn uten at det foreligger arbeidsplikt i oppsigelsesperioden. Det gjelder selv om vedkommende kun har vært ansatt et halvt år.

De med høyere ansiennitet enn 10 år vil i tillegg få ytterligere påplusninger i etterlønnen. Ved ansiennitetsperioder over 20 år kan bankansatte tusle av gårde med over to årslønner.

Lokker med tidlig pensjon
Samtidig lokkes det med flere pensjonsordninger. Alle over 60 år kan søke om å gå av med førtidspensjon. Ansatte over 62 år kan i tillegg søke om gavepensjon som sammen med AFP tilsvarer gjeldende pensjonsavtale på 70 prosent. Redusert opptjening i folketrygden og tjenestepensjon vil bli kompensert.

Gilbo understreker imidlertid at tilbudet ikke er åpne pakker.

- Alle kan søke, og så vil det ut fra ulike kriterier bli valgt hvilke arbeidstakere som får søknaden innvilget, sier han.

1,8 milliarder kroner
Det er ikke klart hvor mye sluttpakkene vil koste DnB NOR. Samlet er det satt av 1,8 milliarder kroner til integrasjonskostnader.

- Vårt krav har vært at størsteparten av midlene satt av til integrasjonskostnader skal gå til de ansatte, sier Hoffmann.

DnB NOR venter nå på at Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal behandle konsesjonssøknaden. Deretter vil søknaden oversendes Finansdepartementet. En avklaring er ikke ventet før mot slutten av året.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene