Fikk 11 milliarder i ledighetstrygd

Den høye arbeidsledigheten her til lands koster AS Norge dyrt. Til sammen fikk ble det utbetalt over 11 milliarder i ledighetstrygd i fjor. I år og neste år vil ledigheten falle, spår Aetat.

18.03.04 10:19

I gjennomsnitt stor 92.600 personer uten jobb i 2003. Mer enn en fjerdedel av dem er definert som langtidsledige, det vil si at de var uten jobb i mer enn seks måneder.

11 milliarder
Til sammen utbetalte Aetat 11,1 milliarder kroner i dagpenger i løpet av fjoråret. Dagpenger blir som hovedregel utbetalt til helt ledige og delvis sysselsatte arbeidssøkere.

I gjennomsnitt mottok arbeidssøkerne 12.300 kroner per måned i fjor, tilsvarende en årslønn på cirka 150.000.

Ifølge Aetat hadde hele 40 prosent av de helt ledige i fjor ikke krav på dagpenger. Det rammer særlig de yngste arbeidssøkerne. Studentene opparbeider seg heller ikke rett til dagpenger så lenge de ikke jobber ved siden av studiene.

Tror ledigheten faller
Aetat spår at arbeidsledigheten vil falle svakt gjennom 2004. Gjennomsnittet for året anslås til 90.000 helt ledige personer. I 2005 ventes den gryende oppgangen i norsk økonomi å gi seg utslag i lavere ledighet, og Aetat spår at ledigheten faller til 80.000 i gjennomsnitt.

Ifølge Aetat velger én av 12 arbeidssøkere å flytte på seg for å få jobb. Det er særlig menn som velger den utveien; dobbelt så mange menn som kvinner flytter for å komme i arbeid. Aetat karakteriserer mobiliteten i den norske arbeidsstyrken som relativt høy.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.