Det er snart duket for vår etter en lang og kald vinter. Vår og sommer er høysesong for restaurantbransjen, og nordmenn kommer snart til å flokke til restaurantene for å ta årets første utepils i solen.

Men for én restaurant er ikke våren 2023 bare fryd og gammen. Det pågår en streik på Olivia Hegdehaugsveien i disse dager. Streiken har vart i over to uker og ser ikke ut til å ta slutt i nærmeste fremtid.

Fellesforbundet og streikende Olivia-ansatte kjemper for tariffavtale. Olivia-ledelsen mener flertallet av de ansatte er fornøyde med Olivias husavtale.

Fellesforbundet har stilt opp mannesterke utenfor restauranten til tider. Tirsdag forrige uke hindret de en Tine-leveranse fra å komme fram. Noen dager tar streikegjengen med høytalere og spiller musikk som gir en «afterski»-stemning utenfor den italienske restauranten.

Kritikken hagler fra begge sider. Olivia-ansatte har gått ut i mediene og hevder ledelsen forsøker å hindre fagorganisering. En pizzakokk melder om trusler og fryktkultur i Dagsavisen.

Det er også Olivia-ansatte som er kritiske til fagforeningen. Tillitsvalgt i Olivias husforening forteller at mange ansatte ønsker å melde seg ut av Fellesforbundet.

– Jeg har fått mange henvendelser om at de sliter mye. De vet ikke hva de skal gjøre. Fellesforbundet lar dem ikke si opp, sier Lala Meresene til Nettavisen.

Får ikke lov å melde seg ut

Én av dem er Sudarat Chotram. Hun jobbet på Olivia Hegdehaugsveien, men har nå valgt å slutte. Hun er kritisk til kommunikasjonen fra Fellesforbundet.

– Jeg sluttet fordi jeg ikke ville være med i streiken. Jeg synes det støtter noe som jeg ikke helt tror på, sier Chotram til Nettavisen.

Chotram har vært medlem av Fellesforbundet siden sommeren 2022. Hun meldte seg inn da hun hørte fra en kollega at man fikk mange goder av det. Det var heller ikke så dyrt med studentrabatten.

Nå får hun ikke lov å melde seg ut av forbundet.

– Jeg har prøvd å melde meg ut siden jeg ikke jobber på Olivia lenger, men jeg får ikke lov.

Det var ikke mulig for Chotram å melde seg ut av forbundet og gå tilbake til jobben på Olivia-restauranten.

Nettavisen har sett epostutvekslingene mellom Chotram og Fellesforbundet.

«Ta kontakt med oss etter streiken er ferdig. Nå kan vi ikke melde deg ut dessverre» er beskjeden fra Fellesforbundet.

Olivia-ledelsen har hjulpet Chotram med å finne en ny jobb.

– Jeg hadde ikke fått konkret informasjon. All informasjonen om streiken ble bare sendt gjennom en gruppechat på Messenger. Vi fikk aldri noe e-post eller mail fra Fellesforbundet, sier Chotram til Nettavisen.

Nettavisen har vært i kontakt med flere som er involvert i streiken fra begge sider. Påstander som går igjen er at Olivia-ledelsen legger press på ansatte som streiker og kommer med trusler. Det avviser Chotram.

– Hva tenker du om at motsvaret her kan bli at du blir «tvunget» til å si dette av ledelsen?

– Jeg synes det er uprofesjonelt av Fellesforbundet, men hører også fra media at det blir sagt ting fra Olivia. Jeg har en venninne som er i streiken som har følt seg utestengt eller ikke velkommen fra ledelsen når de går forbi under streiken, sier Chotram.

Fellesforbundet skrev også i epostutveksling at Chotram må betale medlemsavgiften til og med juni.

Folk ønsker ikke være i streik

Tillitsvalgt i Olivias husforening, Lala Meresene, forteller at flere har fått denne beskjeden.

– Ifølge Fellesforbundet har man ikke lov å melde seg ut når de er under konflikt. De føler seg fanget, sier Meresene.

Meresene understreker at mange ikke kan la være å møte opp på streik da de er avhengig av å ha inntekt.

Vaktansvarlig ved Olivia Hegdehaugsveien, Rachel Escobar, forteller at flere ansatte har vært bekymret over situasjonen.

– Mange medlemmer ville melde seg ut fordi de ikke ønsker å være i streik. Det er hvert fall tre stykker som har kommet til meg som har fått beskjed om at de ikke får lov å melde seg ut, sier Rachel Cortes til Nettavisen.

Avslutningsvis understreker Escobar at det bør være organisasjonsfrihet begge veier.

– Det å melde seg inn er ok, og det å melde seg ut er ok, sier hun.


Lovlig

Førsteamunesis ved Handelshøyskolen BI Alexander Sønderland forteller at dette er vanlig praksis.

– Det er sånn det er i forbindelse med en konflikt. Hvis man er medlem av en fagforening kan man ikke melde seg ut under streiken. Da har de plikt til å delta i streiken, sier Sønderland til Nettavisen.

Selv om ingen kan fysisk tvinge noen til å delta i streik, kan man altså ikke bestemme selv om man ønsker å delta eller ei når konflikten er i gang.

Krevende konflikt

John Trygve Tollefsen i Fellesforbundet understreker at streik er regulert av arbeidstvistloven.

– Det er lovregulert at ingen enkeltperson kan oppheve plassfratredelsen og gå tilbake i arbeid, sier Tollefsen til Nettavisen.

– Hvorfor ser folk behovet for å melde seg ut før/under streiken?

– Det er krevende å være i streik og Olivia-streiken er langt fra noe unntak, sier Tollefsen.

Fellesforbundet har fått flere nye medlemmer i Olivia, også i Hegdehaugsveien, i løpet av streiken, informerer Tollefsen om.

– Hva tenker dere om kritikken?

– Arbeidskonflikter er krevende, og det er viktig med god informasjon og involvering. Heldigvis aksepterer de aller fleste arbeidsgivere retten til en tariffavtale. Dermed hører det til sjeldenhetene at vi streiker for en så grunnleggende rett i norsk arbeidsliv, avslutter kommunikasjonssjefen.