I 2016 inngikk World Wildlife Foundation (WWF) i USA en avtale med Norad om å motta 77,5 millioner kroner i støtte fra 2016 til 2020.

Året etter fikk toppsjefen Carter Roberts utbetalt over 12 millioner kroner i lønn og godtgjørelser.

Det er Bistandsaktuelt som først omtalte saken.

Det skal også være to andre toppledere i organisasjonen som har en lønn på over fem millioner kroner, ifølge en oversikt WWF i USA har levert til amerikanske myndigheter.

Fra før har organisasjonen mottatt 83 millioner kroner i perioden 2009 til 2015. Støtten var og er en del av den norske regnskogsatsingen.

– Respektløst

Lederlønningene møter sterk kritikk blant politikerne.

– Norad bør se på mulighetene for å få tilbake de pengene, sier stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken til Nettavisen.

- Vi kan ikke forsvare å gi støtte til en organisasjon med et så høyt lønnsnivå. De setter selvsagt til eget lønnsnivå, men å gi statlig støtte, det går ikke. Derfor mener vi at denne saken må undersøkes nærmere.

Han får full støtte fra miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Gisle Saudland.

– Dette oppleves som fullstendig respektløst ovenfor skattebetalerne som betaler for denne støtten, sier Saudland til Nettavisen.

– De fleste er positive til å støtte viktige miljøtiltak, men de færreste godtar å subsidiere amerikanske topplederlønninger på dette nivået.

– For høyt

Norad sier de vurderte lønnsnivået før de tildelte støtte, men er enig i at lederlønningene er for høye.

– Særlig lønnsnivået på øverste leder vurderer vi som for høyt og vi vil tydelig kommunisere det til WWF i USA, sier avdelingsdirektør i Norad Wenche Fone til Nettavisen.

– Den har også økt betydelig siden vi inngikk avtalen med dem i 2016.

Hun er likevel åpen for å ta selvkritikk på at Norad ikke reagerte tidligere.

– Lønnsnivået til den øverste lederen kunne vi sett nærmere på og det er godt mulig at vi burde vært strengere akkurat på dette.

Samtidig påpeker hun at Norad er fornøyd med lønnsnivået i WWF i USA på lavere nivå, som skal være sammenlignbart med andre organisasjoner.

Kan få konsekvenser

Nå kan nyheten få konsekvenser for fremtidig støtte.

– Det blir del av vurderingen i forbindelse med en eventuell søknad neste år. Hvordan dette eventuelt skal skje er for tidlig å si, sier avdelingsdirektør i Norad Wenche Fone til Nettavisen.

Også WWF i Norge er kritisk til det høye lederlønningene i den amerikanske søsterorganisasjonen.

– Vi reagerer sterkt på lønnsnivået de opererer med, og har formidlet dette til våre amerikanske kolleger, sier fungerende generalsekretær WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur til Bistandsaktuelt.