Gå til sidens hovedinnhold

Fikk topp-lønn etter omstridt Coop-fusjon: - Han krevde lønnshopp for å si ja

Omstridte storfusjoner i Coop Midt-Norge ga fylkebytte og to viseadministrerende direktører med topplederlønn. Samtidig kunne Midt-Norge-sjef Torbjørn Skei selv øke lønnen kraftig.

I 2020 ble Coop Midt-Norge slått sammen med Coop Helgeland.

Det innfusjonerte samvirkelaget hadde i 2019 en omsetning på over en milliard kroner - i og med denne sammenslåingen ble Coop Midt-Norge jevnstort med Coop Øst, det største samvirkelaget i Norge.

Fusjonene i Coop har vært begrunnet med stordriftsfordeler. De har også vært gunstige for lønnsutviklingen til lederne. Da Helgeland, som jo utgjør en stor del av Nordland fylke, havnet i trønderske Coop Midt-Norge, beholdt eller økte lønna til to direktører som begge ble viseadministrende direktører i det nyfusjonerte samvirkelaget.

Per Brochmann, som ledet Coop Helgeland før fusjonen, ble viseadministrerende direktør i det nyfusjonerte samvirkelaget, selv om Coop Midt-Norge hadde en viseadministrerende direktør fra før.

Også direktørens lønn gjorde et nytt byks. Når Bull Husby skal begrunne Torbjørn Skeis lønnsutvikling, er det nettopp omsetning og økonomiske resultater, i stor grad utløst av sammenslåinger, som oppgis som forklaring.

Les også: Torbjørn Skei er kongen av Coop: – Skjønner ikke hvordan man kan kalle det et demokrati

- Fjerner kompetanse og flytter inntekter

Vedtaket som førte til denne fusjonen var omstridt. Helgeland tilhører Nordland fylke. Nåværende fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, den gang styreleder i Coop Nordland, var meget skeptisk:

«Resultatet er at beslutningsmyndighet, kompetansearbeidsplasser (i hvert fall etter hvert) og skatteinntekter flyttes ut fra Mo i Rana, Helgeland og landsdelen og til Trondheim», skrev Ingebrigtsen i et åpent brev i lokalavisen Helgeland.

Prosessen med å fusjonere inn Helgeland begynte etter en mangeårig prosess der Coop sentralt hadde bestemt at samvirkelagene skulle samles i store kjernelag, hovedsakelig inndelt etter fylker eller regioner.

Beslutningen var ment å gi stordriftsfordeler, men skapte mye intern kritikk - mange mente at den nye ordningen rimte dårlig med ideen om medlemsdemokrati.

Les også: Coop-kongens høyre hånd håver inn på styreverv: - Det går over stokk og stein

Alle Helgeland-ansatte skulle beholde sine lønnsbetingelser under overgangen, slik at Brochmann kunne være trygg på å minst ha like høy lønn i den nye jobben.

Jan Olav Osen, tidligere daglig leder i Coop Sør-Helgeland, sier til Nettavisen at Brochmann skulle få en økning i lønnen ved fusjonen. Verken ledelsen i Coop Midt-Norge eller Brochmann selv vil imidlertid oppgi den faktiske lønnsavtalen, og Brochmann ble i jobben bare noen måneder.

Den andre viseadministrerende direktøren, Bjørn Vik-Mo, hadde en årslønn på 1,75 millioner kroner som daglig leder i Coop Steinkjer, og opplyser selv at beholdt denne topplederlønna i sin jobb som viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge.

Ifølge ligningstallene har imidlertid den årlige inntekten til Vik-Mo økt med 600.000 kroner etter overgangen til Coop Midt-Norge. Vik-Mo vil ikke svare på hva dette skyldes og hvorvidt det er relatert til jobben i Coop.

Les også: Her er Coop-toppenes monster-lønninger

- De gikk imot egne vedtak

Jan Olav Osen, tidligere daglig leder i Coop Sør-Helgeland, var svært kritisk til fusjonen. I et utspill i lokalavisen Rana Blad beskyldte han lederen for å mele sin egen kake. Overfor Nettavisen står han ved kritikken to år senere:

- Årsmøte i Coop hadde vedtatt en ny struktur og strategi for lagstruktur i Coop Norge. Den sa at hele Nordland fylke skulle samles i Coop Nordland. Det ble vedtatt nesten enstemmig.

Da Coop Midt-Norge ble fusjonert med det ene laget i Coop Nordland, skurret det derfor i forhold til det som ble vedtatt, mener Osen:

- Sør- og Nord-Trøndelag var Midt-Norge, og Helgeland ligger i Nordland. Så enkelt er det. Årsmøtet gikk inn for en slik struktur, inkludert Torbjørn Skei og Lisbeth Bull Husby (adm.dir. og styreleder i Coop Midt-Norge, red.anm.), mens de etterpå gikk inn for å fusjonere inn Helgeland.

- Etter fusjonen ble daglig leder for Coop Helgeland, Per Brochman, viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge. Var det en påskjønnelse eller en logisk nødvendighet?

- Han gikk opp i lønn og et av kravene for å fusjonere var at han fikk den stillinga og lønna. Hans lønnskrav og fusjonen henger nøyaktig sammen.

- Coop Midt-Norge fikk da to viseadministrerende direktører, Per Brochman og Bjørn Vik-Mo. Trenger man det?

- Man trenger ikke det, det sier seg selv at det ikke er nødvendig.

Les også: Fabian Stang: - De som skapte Coop vil rotere i graven

Når omsetningen vokser, vokser lønna

I midten av forrige tiår ble det en sentral, men omstridt, Coop-strategi å fusjonere samvirkelagene til større enheter, som Nettavisen har omtalt. Torbjørn Skei og hans styreleder Lisbeth Bull Husby satt selv i et eierstyringsutvalg som definerte strategien.

I årene etter har både Coop Midt-Norge og lønna til Torbjørn Skei vokst kraftig. Omsetningen økte fra 3,1 til 8,4 milliarder kroner i perioden 2010-2020.

Den økonomiske veksten til samvirkelaget oppgis av Bull Husby som en viktig begrunnelse for Skeis stadig økende lønnsnivå:

- Betingelsene er basert på selskapets omsetning, kompleksitet, økonomiske resultater og prestasjoner. Det er levert svært gode økonomiske resultater over mange år, og selskapet har vært gjennom en enorm vekstfase, både omsetningsmessig og geografisk. På disse 10 årene har antall butikker økt fra 32 til 141, skriver Lisbeth Bull Husby, styreleder i Coop Midt-Norge, i en epost.

Coop Midt-Norge har de siste årene innfusjonert Coop Høylandet, Coop Skaun, Coop Helgeland, Coop Kolvereid, Coop Frosta, Coop Røros, Coop Leksvik, Coop Tydal, Coop Indre Namdal, Coop Steinkjer, Coop Inn-Trøndelag og Coop Rørvik.

I 2017 økte fastlønnen til Skei med 500.000 kroner. Han var da blitt sjef for et betydelig større selskap etter fusjonene med Coop Røvik, Coop Inn-Trøndelag og Coop Steinkjer de siste to årene.

Ligningstallene viser at Skeis lønn lå på 4,2 millioner kroner i 2015. To år senere hadde den hoppet til 4,8 millioner, før et nye byks opp til 5,3 millioner i 2018 og 5,8 millioner kroner i 2019.

Bjørn Vik-Mo, den andre viseadministrerende direktøren i Coop Midt-Norge, opplyser at han beholdt lønnen han hadde som administrerende direktør i Coop Steinkjer, 1,75 millioner kroner, da han gikk over i stillingen, som han fortsatt har.

Ligningstallene viser en inntekt på rundt 2,4 millioner kroner fra 2017, etter et hopp på 600.000, og den har ligget på dette nivået siden. Vik-Mo ønsker altså ikke å opplyse Nettavisen om hva som utgjør den ekstra inntekten på over en halv million kroner, sammenlignet med årslønna. Han vil heller ikke svare på spørsmål om inntekten er knyttet til aktiviteter i Coop.

- Enstemmig vedtak

Per Brochmann forlot Coop allerede sommeren 2020, til fordel for en jobb i Hurtigruten Svalbard. Han forsvarer beslutningen om at Helgeland skulle inn i den trønderske delen av Coop, og ut av det geografisk mer opplagte Nordland:

- Det var et enstemmig årsmøte og styre i Coop Helgeland som tok denne beslutningen etter en svært grundig prosess på nesten to år. De ansattes tillitsvalgte deltok også i prosessen og ga sin fulle støtte til konklusjonen.

En fusjon med Coop Midt-Norge doblet kjøpeutbyttet for medlemmene, ga de ansatte en forbedret pensjonsordning, bedre forsikringsordning og en god resultatbonusavtale for alle ansatte, argumenterer Brochmann.

- Å komme inn i Coop Midt-Norge sikret investeringsevne. Når man skulle vurdere å gå inn i en større enhet, var det naturlig å se til Trøndelag.

- Hvor mye bedre innkjøpsbetingelser fikk Coop Helgeland etter fusjonen?

- Det er konkurransesensitiv informasjon.

- Kilder som er kritiske mener at disse storfusjonene gir de store samvirkelagene mer makt, mens medlemsdemokratiet svekkes. Hva er ditt syn på det?

- Konkurransen i dagligvarebransjen er knallhard, og stiller krav til større og mer slagkraftige enheter. Dette er ikke unikt for Coop, men er en del av den generelle samfunnsutviklingen.

Les også: Lønnsfest blant dagligvaretoppene: Økte lønnen 90 ganger mer enn de ansatte

- Det får stå for hans regning

Etter en kort periode i jobben i Coop Midt-Norge, og åtte år i Coop, forlot Brochmann samvirkelagene til fordel for Hurtigruten. Han ønsker ikke å kommentere sine egne lønnsbetingelser i Coop, og begrunner jobbskiftet slik:

- Jeg ble spurt om å være med i en prosess rundt en spennende lederjobb i Hurtigruten Svalbard AS.

Brochmann avviser Jan Olav Osens påstand om at lønnskrav og fusjonen henger nøye sammen:

- Det får stå for Osens regning. Det var et enstemmig årsmøte og styre i Coop Helgeland som vedtok fusjonen med Coop Midt-Norge.

Brochmann ønsker ikke å kommentere hvorfor det var nødvendig å ha to viseadministrerende direktører i selskapet, eller spørsmål om lønna og betingelsene i stillingen.

- Han hadde en spennende bakgrunn

Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge, vil heller ikke utdype eller forklare Brochmanns lønnsbetingelser:

- Han var kun ansatt i Coop Midt-Norge i noen få måneder etter at fusjonen med Coop Helgeland trådte i kraft, og vi anser det ikke som naturlig å kommentere på betingelsene til tidligere ansatte.

- Hvorfor hadde dere behov for to viseadministrerende direktører?

- En fusjon mellom to samvirkelag er i henhold til lovverket en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte følger med inn i det overtakende laget. Per Brochmann hadde en spennende bakgrunn og kompetanse som passet godt med vårt behov for en styrking av vår ledelse mot økt satsing på ny virksomhet og eier- og virksomhetsstyring av datter- og tilknyttede selskap. Dette i tråd med vår tidligere vedtatte strategiske plan for årene fremover.

- Hvis det er behov for to viseadministrerende direktører, hvorfor har dere ikke erstattet ham?

- Covid-19 har påvirket oss på lik linje som mange andre selskap, og selskapets prioriteringer har i denne tiden vært annerledes enn de var i starten på 2020. Coop Midt-Norge vil etter hvert øke innsatsen på de ovennevnte områder med hensyn til rekruttering, men når og hvordan har vi ikke tatt stilling til på nåværende tidspunkt.

- Ikke i tråd med planen

Lars Arve Jacobsen, direktør i Coop Nordland, ønsker ikke i ettertid å anklage noen for at en stor del av Nordland havnet i den trønderske delen av Coop:

- Dette er historie nå. Profesjonelt forholder vi oss til daværende ledelse i Helgeland. Så tar man det til etterretning.

- Ifølge strukturplanen skulle regionene skulle følge fylkesgrensene, men det ble ikke fulgt?

- Den fusjonen var ikke i tråd med strukturplanen.

Jakobsen satt i styret i Coop Norge Handel, før denne Coop-divisjonen ble fusjonert med Coop Norge SA og ble til det nåværende Coop Norge SA. Regionen hans har gode resultater og er det sjuende største samvirkelaget i Norge.

Fikk ikke Helgeland, fikk ikke plass i styret

Jakobsen har likevel ikke vært i styret i Coop Norge, selv om hans samvirkelag er større enn både Finnmark og Vestfold Telemark, som begge er representert i styret.

- Jeg kan ikke si noe annet enn at man må forholde seg til valgene som er gjort av valgkomiteen. Så det tar vi til etterretning. Vi ønsket å være representert, men når valget ble gjort, må vi forholde oss profesjonelt til det.

I valgkomiteen for 2019/2020 satt styreleder Lisbeth Bull Husby og omtalte Per Brochmann. De tre andre medlemmene i komiteen var fra Coop Øst, Coop Nord og Coop Sørvest.

Valgkomiteen, som foreslår styremedlemmene til Coop Norge SA, består altså nesten utelukkende av representanter for samvirkelag som allerede har plass i styret.

Jakobsen ønsker ikke å kommentere dette. Han beskriver sitt forhold til Skei, og Nordlands posisjon, slik:

- Han er en markant lederskikkelse, det vet alle, som er med i alt av styre og stell i Coop. Vi jobber for å få vår innflytelse i Coop etter beste evne, og jeg er ikke redd for å si min egen mening. Vi får satt våre fotavtrykk.

I en tidligere versjon av denne artikkel kom vi i skade for å skrive at fusjonen mellom Coop Helgeland og Coop Midt-Norge ble gjennomført i 2019. Det er feil. Den ble vedtatt i 2019, og gjennomført i 2020.

I den sammenheng ble det også vist til en inntektsøkning i ligningstallene til Brochmann i 2019 som er irrelevant for saken.

I denne versjonen av artikkelen skrev Nettavisen videre at Brochmann fikk plass i valgkomiteen som representant for Coop Midt-Norge. I virkeligheten representerte han Coop Helgeland, og gikk ut av valgkomiteen etter fusjonen.

Feilene ble rettet søndag 6. juni klokken 12.15.

Reklame

Ny grillpakke: - Den beste barbecuesausen vi har smakt