Gå til sidens hovedinnhold

- Finance Credit-lånene ikke straffbare

Finance Credit-gründer Trond Kristoffersen vil mandag bli begjært løslatt fra varetekt med flere oppsiktsvekkende begrunnelser.

- Slik tiltalens hovedpunkter om bedrageri er utformet viser gjerningsbeskrivelsen at det ikke foreligger noe straffbart forhold, sier Kristoffersens forsvarer, advokat Jan Heftye Blehr til NTB.

Mandag skal Oslo tingrett behandle Økokrims begjæring om fortsatt varetektsfengsling for Kristoffersen.

- Gjerningsbeskrivelsen gjengir ikke hvilke følger det angivelige bedrageri har fått. Dermed mangler kausjonalitetskravet, sier Heftye Blehr.

Sviktende juss
Forsvareren vil også be Oslo tingrett om å få prøvet et annet punkt i tiltalen før hovedforhandlingene begynner. I den 22 sider lange tiltalen er det et eget punkt at Kristoffersen har opptrådt i strid med låneavtalens forutsetninger.

- Når Økokrim har beskrevet dette punktet som et selvstendig forhold, innebærer det at forholdet i seg selv er straffbart, men det er helt klart ikke tilfelle, sier Heftye Blehr.

- Vi vil be retten avvise dette punktet i tiltalen allerede før hovedforhandlinger starter, sier Heftye Blehr som fremholder at disse hovedpunktene med de mange underpunkter gjelder begge de tiltale, Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud.

Økokrim opprettholder
Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i Økokrim sier til NTB at påtalemyndigheten prinsipielt vil be om at Kristoffersen skal sitte i varetekt til rettssaken starter den 19. januar.

- Vi er imidlertid kjent med at forsvarerne har bedt om at saken utsettes. Økokrim kan akseptere en utsettelse på 14 dager, og vil i så fall be om varetektsfengsling for Kristoffersen fram til 2. februar, sier Roscher.

Heftye Blehr anser det for helt urealistisk at saken kommer opp til hovedforhandling allerede 19. januar. Han viser til at mandatet for de sakkyndige ennå ikke er avklart og sier det er en del etterforskning han vil be retten pålegge Økokrim å utføre.

- Vi vil dessuten begjære at sakene mot de to tiltalte blir forent i samsvar med straffeprosesslovens paragraf 13, sier Heftye Blehr.

Påskudd
Da Kristoffersen i motsetning til Stensrud ble pågrepet for annen gang sist sommer, utformet Økokrim en siktelse om bo-unndragelse. Denne siktelsen har hittil ikke ført til noen tiltale.

- Vi vil på nytt reise spørsmål under fengslingsmøtet om ikke formålet med denne siktelsen utelukkende har vært å holde Kristoffersen i varetekt. De avtaler som Økokrim har funnet i tiltaltes PC hadde politiet allerede i sin besittelse fra tidligere beslag, sier Heftye Blehr.

Han mener at hvis det skulle være avtaler i tillegg, har disse i hvert fall ikke kommet tredjemann i hende.

– Det er derfor vanskelig å hevde noe annet enn at Kristoffersen eventuelt har forberedt et eller annet som aldri er gjennomført, sier hans forsvarer, sier han.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem