Overfor Klassekampen står finansministeren fast ved at han ikke har gjort noe feil i forbindelse med ansettelsen av Nicolai Tangen som administrerende direktør i Norges Bank Investment Management.

Finansdepartementet hyret først advokatfirmaet Arntzen de Besche for å få brakt på det rene om departementet hadde anledning til å gripe inn i ansettelsen. Mens advokatfirmaet konkluderte med at finansminister Sanner ikke kunne gripe inn, kom lovavdelingen i Justisdepartementet til motsatt konklusjon da den senere også ble spurt. Det var denne konklusjonen regjeringen til slutt la til grunn.

Les også: Nicolai Tangen taper minst 30 milliarder kroner på å bli sjef for Oljefondet

Sanner vedgår overfor Klassekampen at han kunne ha gått til lovavdelingen tidligere, men fastslår samtidig at sentralbankloven tolkes ulikt. Finansministeren sier at han derfor vil se på hvordan en kan «forbedre lovteksten».

– Saken har vist at det er ulike syn på hvordan loven skal forstås. Det i seg selv er viktig innsikt og viser at vi må se på hvordan vi kan forbedre lovteksten, skriver han til avisa.