Danske Bank har gått sammen med Finanstilsynet for å planlegge og implementere 35 tiltak for å komme tilsynets funn i møte.

«Finanstilsynet finner det kritikkverdig at filialen (...) ikke tidligere har iverksatt analyser og planer for å påse at filialen etterlever norsk hvitvaskingslov,» heter det i tilsynsrapporten.

Tilsynet kritiserer at den norske filialen har gjort mer for å etterleve hovedkontorets direktiver, framfor å etterleve norsk lov.

(©NTB)