Finanstilsynet er onsdag ute med sin halvårlige rapport om hvordan de ser på utsiktene for norsk økonomi og finanssektoren.

Og tilsynet skriver i den seneste rapporten at den høye husholdningsgjelden og høye eiendomspriser utgjør en betydelig systemrisiko.

– Høy gjeldsbelastning i husholdningene og høye boligpriser utgjør en betydelig risiko for norsk økonomi. Prisveksten i det norske boligmarkedet har vært høy under pandemien, og veksten i utlån til husholdninger har tiltatt.

- Husholdningenes gjeld vokser raskere enn inntektene, og andelen husholdninger med høy gjeldsgrad har økt de siste årene. Mange husholdninger er sårbare ved betydelig renteøkning, boligprisfall eller inntektsreduksjon, advarer tilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding onsdag.

Les også: Norges Bank slår alarm om nordmenns gjeld

Sjokk

Et sjokk i form av kraftig internasjonal renteoppgang og økte risikopremier kan ramme norsk økonomi hardt. Økt risikopremie betyr at investorene vil ha bedre betalt for å ta risiko. Det kan bety høyere renter og/eller lavere aksjekurser.

I stresscenarioet har tilsynsmyndighetene lagt inn både økt inflasjon og høyere styringsrenter internasjonalt. Det smitter over på Norge og fører til at pengemarkedsrenter og risikopremier stiger. Aksjer og eiendom faller kraftig i verdi.

Adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) sier at de deler Finanstilsynets generelle bekymring for en rentedrevet boligpris- og gjeldsvekst. Men Geving peker på at det ligger an til en svakere boligprisutvikling fremover.

Renteeffekten og forbrukereffekten under pandemien går i revers når samfunnet normaliseres.

Les også: Frykter gjeldssmell uten sidestykke: – Det sier seg selv at dette er katastrofe

Begrensende

- I tillegg virker utlånsforskriften begrensende på gjeldsopptak, og særreglene i Oslo bidrar nå til å ta toppen av dette markedet. Forutsatt at Norges Banks rentebane ikke endres vesentlig de nærmeste årene, tror vi at gjeldsbelastningen knyttet til boligmarkedet er bærekraftig, sier Geving i en kommentar,

Men det er ikke bare boligprisene Finanstilsynet har i tankene. Prisene på næringseiendom har økt mye over mange år, og høye priser her utgjør ifølge tilsynsmyndighetene en betydelig sårbarhet for finansiell stabilitet i Norge.

Finanstilsynets stresstester årlig bankene. Stresstesten for 2021 viser at mange banker kan bli hardt rammet ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi.

Les også: Gladmelding fra sjeføkonom: - Vi er enda mer optimistiske nå

Betydelige tap

Hvis prisstigningen forblir høy, og rentenivået avtar først om noen år, fører det til kraftig nedgang i den økonomiske aktiviteten. Det gir i så fall betydelige utlånstap for bankene.

– Finanstilsynets stresstest viser viktigheten av at bankene oppretteholder soliditeten som er bygget opp de siste årene, sier Baltzersen i pressemeldingen.

For ett år siden advarte tilsynet mot at koronakrisen kunne bli dyp og langvarig og mot store banktap. I desember var dette moderert til at bankene kunne ha tatt for små tapsavsetninger, med unntak av første kvartal 2020, tok ikke bankene høye koronatap.

Les også: DNB setter ny tapsrekord

Betydelig usikkerhet

Det positive siden i fjor er at vaksinasjonen av befolkningen gjør at smitteverntiltakene etter hvert kan trappes ned. Næringer som har vært stengt ned, kan åpne igjen.

- Det er likevel betydelig usikkerhet om den videre utviklingen i pandemien og dens effekt på realøkonomien, sier Baltzersen i pressemeldingen.

Omfanget av forbrukslån har falt de siste par årene, blant annet som følge av regulering av utlånspraksis og etablering av gjeldsregistre. Det negative er at kvaliteten på bankenes forbrukslånsporteføljer er kraftig forverret.

Andelen misligholdte forbrukslån var ifølge Finanstilsynet høy ved utgangen av første kvartal 2021. Den har økt markert de siste årene til tross for at bankene har solgt misligholdte lån til inkassoselskaper. Det er derfor fare for økte tap på forbrukslån i årene fremover.

Les også: IMF med fersk rapport: Norge får flere advarsler

Godt rustet

Tilsynsmyndighetene understreker det er viktig at bankene er godt rustet til å tåle betydelige utlånstap som følge av en uventet utvikling i finansmarkedene og økonomien.

Finanstilsynet har også fått med seg den store interessen fra småsparerne for aksjemarkedet og de mange nye selskapene på børsen. Det er særlig de yngre som har kastet seg over børsnykommerne, der det har vært tendenser til boblemarked.

Les også: Betalte kreditt med kreditt: - Du har brukt penger som en full sjømann

Baltzersen minner om at det er en betydelig risiko forbundet med investeringer i nystartede selskaper. De proffe aktørene i markedet bør passe på amatørene.

- Investorbeskyttelsen er særlig viktig for forbrukere, som ikke har de samme forutsetninger for å vurdere investeringsrisikoen som profesjonelle investorer, sier tilsynsdirektøren.