I oktober 2018 troppet Finanstilsynet opp i kontorlokalene til Vipps for å sjekke om selskapet overholdt lover og regler når de lot kundene betale regninger og overføre penger, det skriver Dagens Næringsliv.

Resultatet er refs på flere punkter. Blant annet kontrollerte Vipps ingen kunder eller betalinger opp mot internasjonale sanksjonslister. De hadde heller ingen systemer for å identifisere politisk eksponerte personer.

Nå krever Finanstilsynet ifølge DN at selskapet bruker flere ressurser på å overholde reglene mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Les også: Terje føler seg fintet av Vipps (Nettavisen Pluss.)

Den manglende kontrollen opp mot internasjonale sanksjonslister blir beskrevet som «meget alvorlige brudd»på forskrifter.

Ifølge avisen kommenterte Finanstilsynet at noen av de etterlyste kontrollsystemene kom på plass i november 2018, men at tilsynet forventet et fullt screening-system innen 30. juni i år.

- Siden Vipps ble etablert som eget selskap har vi måttet bygge opp en del egne funksjoner, som har tatt noe tid. Kontroll mot internasjonale sanksjonslister er nå på plass, skriver kommunikasjonssjef i Vipps, Hanne Kjærnes i en e-post til avisen.