Her finner du kalkulatoren: Finn billigste boliglån

Om boliglånkalkulatoren

Det er ikke nok å se bare på renter og gebyrer. Det er også andre forhold som har betydning. Du kan lese flere detaljer om de enkelte boliglånene her: Info om de enkelte bankenes boliglån

I kalkulatoren velger du sikkerhetsklasse (60 prosent eller 75-80 prosent av markedsverdi), og legger inn lånebeløp. Kalkulatoren regner ut effektiv rente for hver enkelt långiver, ut fra hvilket lånebeløp du legger inn. Samtidig blir det månedlige terminbeløpet regnet ut (regnes som annuitetslån).

Under Renter oppgis nominell og effektiv rente.

Guide til boliglån.

Om rentefastsettelsen i bankene

Under Pris ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter:

  • Åpen: Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.
  • Fra: Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.
  • Ind: Renten settes individuelt. Kalles ofte veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette.

60 prosent av markedsverdi

Disse bankene kommer opp når du velger at lånet skal ligge innenfor 60 prosent, men renten gjelder bare opp til 50 prosent av markedsverdi:

BN Bank, Boligkreditt, Bulder Bank, Din Bank, Fana Sparebank, Gjensidige, LOfavør-SpareBank 1 SMN, LOfavør-SpareBank 1 Østlandet, NAL-Gjensidige, OBOS Banken, Sbanken, SpareBank 1 SMN, YS-Gjensidige.

LOfavør-avtalen

SpareBank 1-bankene : LO har en landsdekkende avtale med to SpareBank 1-banker som er landsdekkende. Dette gjelder SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet. Disse to tilbudene er med i renteoversikten. Men alle andre SpareBank 1-bankene gir lavere rente til LO-medlemmer.

DNB BBL

Det er fire boligbyggelag som har denne avtalen. Dette er Bate, NOBL, TOBB, og USBL.

Om utvalget
Alle landets banker blir gjennomgått. Av disse presenterer vi her et utvalg. Dette består av bankene med de laveste rentene (på ett eller flere beløpsnivåer), samt et fast utvalg av de største bankene, og eventuelt noen som markedsfører seg sterkt uten av de verken er blant de største eller beste.

De største er med fordi de aller fleste er kunde i en av disse bankene.

Prinsipper for renteoversikten
Rentelisten skal være mest mulig sammenlignbar. Vi regner selv ut alle effektive renter for å sikre at alle satser er regnet ut på likt grunnlag. Alle bankers tilbud blir manuelt gjennomgått og vurdert.

Se også:

Guide til boliglån
Les mer om boliglån.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.