Finn Pedersen (64) har tidligere vært medlemstillitsvalgt i ulike samvirkelag i Coop i cirka 30 år, som vil si at han har vært valgt av medlemmene til å representere dem i styret. I Coop Midt-Norge har han kun sittet som medlemstillitsvalgt i årsmøtet.

Under Debatten på NRK i midten av mars i år, gikk han ut og sa at det er bare tull at Coop er «litt ditt», for medlemmene kan ikke påvirke hva som skjer i kjeden.

I Coop Norge SA, som er eid av samvirkelagene, er det ikke lenger medlemsrepresentanter i styret etter årsmøtet i 2017. Det er Pedersen veldig imot.

- Det er jo helt imot det som er samvirkeprinsippet, for Coop skal jo styres av medlemmene. Jeg har ingen forståelse for det som skjer, sier Pedersen til Nettavisen.

Les mer: Torbjørn Skei er kongen av Coop: – Skjønner ikke hvordan man kan kalle det et demokrati

- For meg ser det ut som om styret i Coop Norge har kuppet hele organisasjonen, de styrer jo alt, sier Pedersen.

Han mener det skyldes at det sitter folk i styret i dag som har gitt fra seg makten. Han mener styremedlemmene ikke er interesserte i å styre etter demokratiske prinsipper.

Fikk ikke fortsette

Selv er ikke Pedersen lenger medlemstillitsvalgt i Coop. Han har ikke vært det siden han ikke ble gjenvalgt til å sitte i årsmøtet i Coop Midt-Norge ved årsskiftet 2019/2020. Pedersen påpeker at det er uvanlig at man ikke gjenvelges så lenge man har lyst.

- Du skal bli spurt om du vil gjenvelges, og det ble jeg spurt om. Jeg sa ja, men så kom valgkomiteen og sa at de hadde funnet en annen. De skyldte på alderen min, og ville derfor ha inn noen andre, sier Pedersen.

Les også: Finn - en modig mann. Hva så med ledelsen i Coop Midt-Norge?

Han mener imidlertid årsaken er en annen. Da han stilte opp i Debatten på NRK, sa han nemlig følgende:

- Stiller du noen kritiske spørsmål, i styret eller årsmøtet, blir man ikke særlig populær. Det fikk jeg erfare, for når det var valg, ble jeg ikke gjenvalgt. Jeg stilte kritiske spørsmål.

Overfor Nettavisen utdyper han hva han var kritisk til:

- Det var mye. Blant annet foreslo jeg i et årsmøte at styrehonoraret og honoraret til valgkomiteen ikke skulle økes, et år vi ikke hadde hatt spesielt gode resultater, sier Pedersen til Nettavisen.

- Jeg pirket også borti mye annet, og etterlyste demokratiske prosesser. Det var tydelig at jeg var en møteplager, legger han til.

Selv om det ikke var noen som sa imot han, mener han likevel at de kritiske spørsmålene var den egentlige årsaken til at han ikke fikk fortsette.

- Jeg skjønte jo at de ikke ville ha meg der, sier han.

Se tilsvar fra Coop Midt-Norge lenger ned i saken.

Les også: Torbjørn Skei trekker seg fra Coop-styret

- Har mistet all innflytelse

I dag sitter det 11 personer i styret i Coop Norge, og syv av dem er administrerende direktører for de største samvirkelagene. På toppen sitter Tore Tjomsland fra Coop Øst som styreleder.

De resterende fire medlemmene er representanter for de ansatte. «Den vanlige mannen i gata», altså Coop-medlemmer, har med andre ord ingen påvirkningskraft, selv om Coop er eid av medlemmene, i styret.

- De har vel mistet forholdet til Coop og grunntanken, og det har blitt til at de tenker mer på seg selv, sine egne posisjoner og lønninger, enn medlemmene, sier Pedersen.

- Vi har ikke noe vi skal ha sagt, ingen påvirkning. Medlemmene har mistet all innflytelse, konstaterer han.

- Nikkedukker som gjør som Skei sier

Pedersen sier at inntrykket han har av styret, spesielt i Coop Midt-Norge, er at de har overlatt alt til administrasjonen og direktørene. Ikke bare administrerende direktør Torbjørn Skei, men Pedersen mener det også er en hel rekke overbetalte underdirektører.

Pedersen påpeker imidlertid at han ikke har noe imot Skei som person, og oppfatter ham som en jovial og grei type. Men han har mye makt, og det er det styret som har gitt ham.

Les også: Styrehonoraret økte til 800.000 kroner. Så raste det da Coop-styrelederen gikk av

- Styret i Coop Midt-Norge, hvordan påvirker de samvirkelaget da?

- Jeg ser for meg dem som nikkedukker, som hører på det Skei sier og gjennomfører det han vil. De har så god tro på jobben Skei gjør, sier Pedersen.

Pedersen er kritisk til hvordan organisasjonsutviklingen i samvirkelaget i Midt-Norge og Coop Norge har blitt.

- Fungerende medlemsdemokrati

Under Debatten på NRK i mars i år forsvarte Torill Johnsen, daværende styreleder i Coop Øst, de høye lederlønningene i Coop. Også nå er hun uenig med Pedersen, men denne gangen om hvor velfungerende medlemsdemokratiet er.

- Vi har et fungerende medlemsdemokrati i Coop. Men man må alltid jobbe for å ha god kommunikasjonen mellom medlemmene og ledelsen i samvirkelagene, sier hun.

Da hun satt som styreleder i Coop Øst, i perioden 2007-2021, jobbet de for å øke oppslutningen og få flere til å engasjere seg. Det kan vanlige medlemmer gjøre gjennom Coop Valg, påpeker Johnsen.

- Det er et stort ønske og behov for at langt flere engasjerer seg i Coop-valgene. Men vi så at mange var villige til å ta tillitsverv ved forrige Coop-valg i Coop Øst, sier Johnsen.

Den tidligere styrelederen er imidlertid klar på at styret og administrerende direktør i samvirkelagene, representerer medlemmene. Det gjør også samvirkelagsrepresentantene som velges inn til styret i Coop Norge SA.

- Hvis de ikke tjener medlemmene, gjør de ganske enkelt ikke jobben sin, sier hun.

Les også:

Mener vi må se på egnethet

Johnsen mener det er viktigere å se på hvilken kunnskap styremedlemmene i Coop Norge SA har, og hvor godt egnet de er til å styre et stort selskap, enn å se på stillingstitlene deres. Hun mener derfor det er uproblematisk at det er sjefene for de største samvirkelagene, inkludert noen representanter fra de ansatte, som sitter i styret.

- I et stortingsvalg kan heller ikke vanlige borgere påvirke hvilke individer som velges inn på Stortinget. Vi kan stemme på et parti, men vi kan verken velge hvem som skal styre eller møte opp selv og ytre oss på Stortinget, sier hun.

Les også: Her er Coop-toppenes monster-lønninger

Johnsen er imidlertid helt uenig i Pedersens utsagn om at styret i Coop Norge styrer alt.

- Styret i hvert samvirkelag styrer hva som skjer i deres samvirkelag, sier Johnsen.

Valgkomiteen bestemmer

Nettavisen har presentert flere påstander om Coop Midt-Norge for administrerende direktør Torbjørn Skei, men det er ikke han som svarer på henvendelsen vår.

Roar Fridtjofsen, ordfører i årsmøtet i Coop Midt-Norge, har ikke svart direkte på Nettavisens spørsmål om hva de tenker om at Pedersen sier han ble kastet ut av årsmøtet på grunn av alderen sin og at Pedersen mener det skyldes at han stilte kritiske spørsmål.

- Det er valgkomiteen i Coop Midt-Norge som vurderer kandidater til årsmøtet, og lager en innstilling som medlemmene våre stemmer over i en demokratisk valgprosess der alle har én stemme hver, sier han i en e-post gjennom viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo.

- Jeg er kjent med at Pedersen fikk en lang og utførlig skriftlig redegjørelse fra valgkomiteen i januar 2020 om hvorfor han ikke ble innstilt til gjenvalg, legger han til.

Pedersen sier til Nettavisen at det i den lange utredelsen blant annet står at de prioriterer en yngre person, og det er den begrunnelsen han betviler.

Nettavisen har sett brevet, og der begrunner valgkomiteen vrakingen med at de har en målsetting om blant annet å senke gjennomsnittsalderen på representantene. I brevet skriver de for øvrig også at «grunnlaget for å foreta en aldersmessig fornyelse varierte fra region til region, utfra hvem som hadde sagt ja til å stille til valg».

For øvrig kan det påpekes at Pedersen er seks år yngre enn Lisbeth Bull Husby, som sitter som styreleder i Coop Midt-Norge.

Se brevet i sin helhet i faktaboksen under:

Som nevnt tidligere i saken sier Pedersen at han i et årsmøte var kritisk til at styrehonoraret og honoraret til valgkomiteen skulle økes, et år Coop Midt-Norge ikke hadde hatt spesielt gode resultater.

Fritjofsen sier at det i dette aktuelle årsmøtet, var det tre år siden forrige justering av honorarer. Honorarene til styret, valgkomiteen og årsmøtet reguleres hvert tredje år.

- At Coop Midt-Norge hadde et dårlig resultat dette året, stemmer ikke. I 2018 fikk selskapet et resultat etter kjøpeutbytte og før skatt på 129 millioner kroner, sier han.

- Leder virksomheten etter selskapets strategi

Nettavisen har spurt Skei hva han tenker om påstandene om at Pedersen mener at styret er nikkedukker som hører på det Skei sier. Det er styreleder Lisbeth Bull Husby i Coop Midt-Norge som svarer på spørsmålet, i en e-post via Vik-Mo.

Husby viser til faktaopplysninger om Coop Midt-Norge, hvor mange ansatte og butikker de har, og at de har 8,4 milliarder kroner i årlig omsetning. Hun viser også til at virksomheten er organisert i henhold til, og reguleres av, Lov om samvirkeforetak (Samvirkeloven) og Coop Midt-Norges vedtekter.

- Administrerende direktør leder virksomheten i henhold til dette og selskapets forretningsstrategi. Vedkommende ansettes av styret og rapporterer til styret, som fatter beslutninger i alle saker av betydning, sier Husby.

Hun påpeker også at styret er valgt av årsmøtet, som er sammensatt av representanter valgt av medlemmene og de ansatte, alt i henhold til samvirkeloven og vedtektene.