Her finner du kalkulatoren Firmabil- eller privateid bil?

Hjelp til utfylling av firmabilkalkulator

Les mer om skatt på firmabil.

Din bruttoinntekt: All typer lønnsinntekt, men ikke ta med fordel av firmabil. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Lønnskompensasjon: Hvis du har valget mellom å få firmabil eller kjøre privateid bil er det naturlig å få en lønnskompensasjon fordi du velger privatbil.

Feriepengesats på lønnskompensasjonen: Det gis ikke feriepenger på påslaget du får fra firmabilen. På lønnskompensasjonen får du det.

Kjøregodtgjørelse: Her legger du inn kjøregodtgjørelsen opp til 10.000 km, og fra 10.000 km. Statens satser er forhåndsinnlagt. Det er ikke lenger noen forskjell på satsene over og under 10.000 km, men noen følger dette ennå.

Bilens listepris som ny: Det er bilens pris som ny, inkludert alt tilleggsutstyr, som er grunnlaget for beregning.

Bilens kjøpspris: Denne kan være lavere enn bilens listepris som ny. Det er av denne posten renter og verdifall regnes av.

Alder på bilen: Det er alderen ved inngangen til året du skal legge inn her.

Egenkapital: Hvor stor andel egenkapital du har, avgjør også hvilken kapitalkostnad du har på bilen.

Tapte renteinntekter og lånerente: Legg inn størrelse på eventuelt billån og boliglån begrenset oppad til bilens verdi. Vi tar dermed hensyn til at du kan selge bilen og innfri lån tilsvarende bilens verdi. Det utgjør din lånerentekostnad på bilen. Har du mindre i gjeld enn bilens verdi, beregner vi innskuddsrente (tapte renteinntekter) på den delen av bilen som er uten gjeld. Bruk effektiv lånerente.

Total kjørelengde: Summen av privat- og yrkeskjøring.

Yrkeskjøring - km: Hvor langt du kjører i yrket. Kalkulatoren forutsetter at du får kjøregodtgjørelse for alle disse kilometerne. Hvis du kjører mer enn 40.000 km i yrket, gir det 25 prosent lavere beregningsgrunnlag. Hvis du både har en tre år gammel bil, og kjører så langt, blir beregningsgrunnlaget bare 56,25 prosent av fullt grunnlag.

Kalkulatorer:

Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse 2, eller en lastebil under 7501 tonn.