Gå til sidens hovedinnhold

Fiskefusk i Høyesterett

Deler av fiskefusk-dommen mot fiskeribedriften Chr. Falch i Svolvær skal vurderes på nytt av rikets øverste dommere.

Daglig leder Erling Santi Falch ble i lagmannsretten dømt til ett års fengsel, og firmaet fikk inndratt 6 millioner kroner.

- Det Høyesterett skal se på, er om man kan bruke straffeloven, råfiskloven og lov om saltvannsfisk sammen for derved å skjerpe alvoret juridisk sett. I tillegg er det spørsmål om straffenivået i slike saker. Begge disse spørsmål trenger en avklaring fra Høyesterett, sier Falchs forsvarer, advokat Brynjar Østgård, til NRK.

Lofoten tingrett ila i fjor høst tidenes strengeste straff i slike saker, men straffen ble redusert i neste rettsinstans etter at daglig leder Erling Santi Falch innrømmet juks med bryggesedler.

Både forsvarerne og påtalemyndigheten har anket straffeutmålingen til Høyestrett.

I tillegg anket påtalemakta lagmannsrettens lovandvendelse når de frifant Erling Santi Falch for falsk forklaring til fiskeridirektoratet, melder NRK.

Reklame

Black Week: De beste motekuppene du gjør nå