Etter en måneds drift klarer ikke Fjellinjen AS å legge frem tall for de nye bompengeinntektene i Oslo. Begrunnelsen er syltynn:

- På grunn av betydelig større datamengder enn tidligere og at tallene fra de nye bomstasjonene ikke enkelt lar seg sammenlikne med tidligere tall kommer vi ikke med trafikktall før etter sommeren, sier kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i Fjellinjen til Nettavisen.

I 2018 hadde Fjellinjen inntekter på 3,6 milliarder kroner og et overskudd på 3,4 milliarder kroner.

Inntektene kom på tross av 4,2 millioner færre passeringer gjennom bomringen i Oslo og Akershus etter at miljø- og rushtidsavgiften ble innført.

Statistikken viser færre passeringer med bensin- og dieselbiler (minus 11,6 millioner), men 6,7 millioner flere passeringer med elbiler. Elbilandelen steg fra 10,4 til 17,6 prosent, viser årsberetningen til Fjellinjen.

De siste tiårene har bilistene bidratt med over 40 milliarder gjennom Fjellinjen, og nå lurer mange på hvilke effekter de 52 nye bomstasjonene har fått i juni. Ikke minst fordi nettopp bompenger seiler opp til å bli den store konfliktsaken foran kommunevalget 9. september.

De sentrale spørsmålene:

  • Har bompengebetalingen økt etter at de nye bommene kom i juni?
  • Hva har skjedd med betalingene for den enkelte bilist, har den økt?
  • Har antallet passeringer gjennom bompengestasjonene økt eller falt?

Jeg har forståelse for at Fjellinjen AS trenger tid til å analysere tallene, men det er ingen god grunn for ikke å levere ut tallene slik at innbyggerne kan danne seg et inntrykk.

For et selskap med 3,6 milliarder kroner i årlige inntekter er det rett og slett ikke troverdig at Fjellinjen ikke har oppdaterte tall på passeringer fra minutt til minutt, og selvsagt full kontroll på inntekter og fakturering.

Tallene må på bordet, så får analysene komme etterhvert.

Dette er tall offentligheten har krav på å få fremlagt. Oslo kommune eier 60 prosent av Fjellinjen, mens Akershus fylkeskommune eier 40 prosent. Begge eierne har også - naturlig nok - et behov for løpende informasjon om inntektene fra bompengepasseringene.

Statens vegvesen vil på sin side utsette analysene til etter valget: - På grunn av sommermånedene med ferietrafikk må vi avvente trafikktall for september for å kunne si noe om hvordan det nye bomsystemet eventuelt har påvirket trafikken. En mer sikker analyse vil presenteres i oktober, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Beklager, men det holder ikke!

Bilister og velgere må få tall på bordet så raskt som mulig, for å gjøre seg opp en mening om de nye bomsatsene er rettferdige eller ikke. Et absolutt minimum er totalltall for antall passeringer og inntekter fra dag til dag.

Er du enig, kan du signere her: Ja til daglige tall for bompenger i Fjellinjen

Det er mange grunner til at velgerne må få fakta på bordet så raskt som mulig. Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 100 milliarder 2016-kroner, og bompenger er en helt avgjørende pengekilde. Omleggingen av bomsystemet vil ha stor påvirkning på enorme prosjekter.

Styret i Fjellinjen sier det slik: - Fjellinjen forventer økte inntekter som følge av nye takster og nye bomsnitt som etableres ved innføring av Oslopakke 3 trinn to.

I tillegg vil tallene si noe om omleggingen har vært rettferdig eller ikke, og om den har hatt uheldige og utilsiktede virkninger.

Hvis du lurer:

Dette er selvsagt tall Fjellinjen har.

Hvis ikke er selskapet uten styring, og da bør eierne ta affære.

PS! Hva mener du? Er det greit at tallene for de nye bomstasjonene først kommer etter valget i september? Skriv et leserinnlegg!